מעשר עני

מאמרים

דרכי הקנינים במעשר עני - חלק א'

פירות שאנו מגדלים אצלנו במשק, חייבים הם בתרומות ומעשרות בוודאות, ולכן חייבים אנו לתת לעני את המעשר המגיע לו. אך באופן...

הרב שמואל דוד

מאמרים

גדר "עני" למעשר עני

מדברי המשנה מתבאר לכאורה שישנם רמות שונות של עוני, ולכל רמה דין משלה. מה הגדר של 'עני' עבור מעשר עני?

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

תגובה למאמר: העקרונות בנתינת מעשר עני

תגובה למאמר העקרונות בנתינת מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מעשר עני בספקות

פירות שספק אם הפרישו בהם תרומות ומעשרות כדין, ופירות שהפרישו מהם ולא נתנו מעשר עני לעני- האם חלה חובה על הקונה להפריש או...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

חיוב נתינת מעשר עני מפירות היתר-מכירה

מהו המעמד של מעשר עני בפירות היתר מכירה והאם יש חובה לתת אותו לעניים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

אכל או הזיק מעשר עני

אדם שהפריש מעשר עני אולם לאחר מכן אכלו ולא נתנו לעני, מה דינו?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

אכל או הזיק מעשר עני-תגובה

השגות לגבי המאמר אכל או הזיק מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת מעשר עני במגזר החקלאי

במאמר זה נבאר כיצד מפרישים בפועל מעשר עני בחלק מיישובי דרום הר חברון. כמו כן נראה מהי הדרך הטובה לקיים מצוה חשובה זו בלא...

הרב יעקב אוהב ציון

מאמרים

"די מחסורו "–קריטריונים וגבולות

"מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני אם היתה יד הנותן משגת.. לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו.. אפילו...

הרה"ג שלמה דיכובסקי