מעשר עני

מאמרים

שנת מעשר עני- רווחה, חסד וצמיחה כלכלית

מכון התורה והארץ מקיים מדי שנה. בשנה זו שנת מעשר עני, הרחבנו את העיסוק הרבה מעבר לעיון ממוקד בסוגיות הקשורות למעשר עני,...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מתנה על מנת להחזיר במעשר עני

השאלה העקרונית בה נעסוק במאמר זה, האם ניתן לקיים מצות מתנות עניים במתנה ע"מ להחזיר?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

נתינת מעשר עני במתנה ע"מ להחזיר

כדי להינצל מגזל מעשר עני הציע הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לתת את כל המעשר עני לגבאי צדקה בתור מתנה ע"מ להחזיר. וכך המעשר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מעשר עני וספק מתנות עניים

המאמר עוסק במעשר עני וספק מתנות עניים

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

הקנאת מעשר עני בקנין חצר

שאלת בדבר הקנאת מעשר עני בקנין חצר, כאשר המשגיח ישמש גם כשכירם של העניים לקנות להם את המעשר

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

האם אפשר להיפטר מנתינת מעשר עני אם משאירים את ה"נשר" בשדה כאשר ידוע שאין מגיעים לשם עניים. ותחילה יש לדון בדבר בהשוואה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

משנה לשנה

המאמר שלפנינו עוסק בעניין מעשר עני

הרב דורון ותקין

מאמרים

נתינת מעשר-עני לעניים

האם ניתן לקיים מעשר עני בנתינת שווי הפירות לעניים או לקופות צדקה הדואגות לעניים – במקום לתת את הפירות עצמם?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מכרי עניים במעשר עני

בשנת מעשר עני מן הדין מפרישים את המעשר ונותנים את הפירות עצמם לעניים. אבל בזמננו בגלל הקשיים המעשיים למצוא עני, להפריש...

הרב דורון ותקין