מעשר עני

מאמרים

מעשר עני במקום מעשר שני

תחושת העשיר היא רגש עליונות - רגשי רחמים על העני שזקוק לו, ראשיתה של הרגשה זו, במחשבה - שהנתינה נועדה לעזור למקבל בלבד....

הרב דורון ותקין

מאמרים

חיוב תשלומים כאשר לא נתן מעשר עני

אדם שהפריש פירות ובשעת ההפרשה חשב שאינם טבל ודאי ולכן לא נתן את המעשר לעני; לאחר שאכלו את הפירות התברר שהיו טבל ודאי....

הרב יואל פרידמן

מאמרים

העדפות אישיות ולאומיות בנתינת צדקה ומעשר עני

למרות החשיבות הרוחנית וההתעלות שבמעשר שני, בשנה השלישית והשישית החיוב לתת מעשר לעני - ללמד שיש לדאוג לעני גם על חשבון...

הראשל"צ הרה"ג הרב אליהו בקשי דורון שליט"א

מאמרים

מיהו עני

השנה היא שנת מעשר עני - בהגדרת 'עני' המשנה אומרת "מי שיש לו מאתים זוז, לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני..." כיצד נתרגם...

הרב שמואל דוד

מאמרים

שימושי מעשר עני המותרים והאסורים

מה מותר לעני לעשות בפירות ובמעות, שמקבלם בתור מעשר עני? ומה ההשלכה מהלכות מעשר עני לגבי מעשר כספים?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

העקרונות בנתינת מעשר עני

במאמר זה נברר את שיעור נתינת מעשר עני ומתי בעל השדה יכול לקבוע מי יקבל את המעשר ומתי אין לו טובת הנאה וכל עני יכול לקחת,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

האם מעשר עני הוא מעשר (תגובה)

תגובה למאמר 'העקרונות בנתינת מעשר עני'

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הלכות נתינת מעשר ראשון ומעשר עני

שנת תשפ"א היא השנה השישית ממחזור השמיטה ועל כן היא שנת מעשר עני. בשנה זו מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני, מלבד ההפרשות...

מאמרים

מצוות נתינת מעשר עני על ידי "בית האוצר"

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי...

הרב יואל פרידמן