תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק ב'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק א'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים

מצויים בשוק פירות תמר צהובים ומקובל להניח אותם בהקפאה למשך זמן מה, ואח"כ להפשיר אותם, כדי שיבחילו. וא"כ יש לשאול מתי יש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

האם מותר לעשות קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

גביית תשלום עבור תרומה

מקובל לתת חיטת תרומה למשקים שיתופיים שמכרו את הרפתות שלהם לחברים כוהנים, כדי שישתמשו בה להאכלת בעלי החיים שברשותם....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נתינת שמן תרומה לכהן

אדם הפריש כמות של ליטר וחצי שמן זית לשם תרומה ותרומת מעשר, ונשאלנו אם מותר לתת אותן לכהן לצורך הדלקת נרות שבת וחנוכה.

הרב יואל פרידמן

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ג'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ב'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק א'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp