תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק ב'

האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק א'

האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק ב'

כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק א'

כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ד'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ג'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ב'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק א'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפסד וטומאה בתרומה - חלק ב'

האם יש איסור בריסוס תרומה בחומר דוחה על מנת שלא יקחו ממנה הגויים?

הרב יואל פרידמן 

toraland whatsapp