תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

האם מותר לעשות קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

גביית תשלום עבור תרומה

מקובל לתת חיטת תרומה למשקים שיתופיים שמכרו את הרפתות שלהם לחברים כוהנים, כדי שישתמשו בה להאכלת בעלי החיים שברשותם....

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נתינת שמן תרומה לכהן

אדם הפריש כמות של ליטר וחצי שמן זית לשם תרומה ותרומת מעשר, ונשאלנו אם מותר לתת אותן לכהן לצורך הדלקת נרות שבת וחנוכה.

הרב יואל פרידמן

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ג'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק ב'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

טיפול בתרומה במערכת הציבורית - חלק א'

מה ניתן לעשות עם התרומה במקומות גדולים? מהם הקשיים העומדים בפני משגיחי הכשרות וכיצד מטפלים בתרומה בפועל?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממיץ

פירות המיועדים למיץ - האם מפרישים מהם לפני סחיטת הפרי או לאחר מכן?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק ב'

האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תיקון פירות שלו שאינם בשליטתו - חלק א'

האם בעל הפירות יכול למנות את משגיח הכשרות להפריש תרו"מ גם בניגוד לדעתו של המחזיק בהם? ומה הדין אם המחזיק הוא גוי, שאינו...

הרב עזריאל אריאל