תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק ב'

מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק א'

מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפרשה מראש כאשר הבעלים מתחלפים

מה דינו של שליח להפרשה המקבל מינוי משני הבעלים: הראשון והשני. האם מינוי כפול זה יאפשר לו להפריש תרו"מ מבלי להתחשב בהחלפת...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק ב'

כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מינוי שליח להפרשה לדבר שלא בא לעולם - חלק א'

כיצד יועיל מינוי השליחות על הפרשת תרומות ומעשרות לדבר שלא בא לעולם או לדבר שאינו ברשותו של המשלח?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ד'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ג'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק ב'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

מילוי מקום המשגיח להפרשת תרו"מ - חלק א'

האם המשגיח, או הרב הממונה על הכשרות - יכולים למנות ממלא מקום למשגיח עבור הפרשת תרומות ומעשרות או שגם ממלא המקום צריך...

הרב עזריאל אריאל