תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

הפסד וטומאה בתרומה - חלק א'

האם יש איסור בריסוס תרומה בחומר דוחה על מנת שלא יקחו ממנה הגויים?

הרב יואל פרידמן 

מאמרים

ריסוס חומר דוחה על תרומה

האם אפשר לרסס תרומה טהורה בחומר שאיננו נספג בפרי אלא נותן ריח רע בפירות על מנת שלא יאכלוהו הערביים?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

איסור הפסד וטומאה בתרומה

מה ניתן לעשות עם תרומת המעשר של גוש קטיף? האם עדיף לפגום אותה על מנת שלא יקחו אותה הערבים?

הרב יעקב אריאל

מאמרים

בדין שייריה ניכרין

.תשובת הרב שלמה מן ההר לשאלה על הפרשת תרומה מארגז הפסולת

הרב שלמה מן-ההר

מאמרים

הדלקת נר חנוכה בשמן תרומה

כהן קיבל כמות גדולה של שמן תרומה, האם הוא רשאי להדליק בשמן נרות חנוכה, למרות ש'אין לנו רשות להשתמש בהם'?

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

שליח שהפריש תרו"מ פחות מהשיעור

שליח שהפריש תרו"מ פחות מהשיעור, האם חלה כאן תרומה גדולה?

הרב יהודה עמיחי

מאמרים

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ג'

רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק ב'

רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פירות שחנטתם מוקדמת - חלק א'

רוב הפירות, הן הקיציים והן החורפיים, חונטים זמן רב למדי לאחר ט"ו בשבט, אך ישנם כמה סוגים של פירות שמועד החנטה שלהם...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp