טכנולוגיה ורפואה

מאמרים

הפלת עובר לפני יום הארבעים ליצירתו

נחלקו הפוסקים מהו הדין לגבי הפלת עובר לפני יום הארבעים ליצירתו

הרב אריה כץ

מאמרים

שניים שהם אחד?

כאשר פרה נולדת עם שני ראשים, כפי שהיה לא מזמן, הדבר תופס כותרות במקומות שונים בעולם, אך מה קורה כאשר נולד תינוק עם שני...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

שיטת הרב ישראלי בקביעת אימהות בתרומת ביצית ופונדקאות

דעות שונות נאמרו בשאלה מה קובע את ייחוס הוולד אחר אמו: יש הסוברים שהלידה היא הקובעת את הייחוס. יש הסוברים שהחומר הגנטי...

הרב גדעון ויצמן

מאמרים

ללכת לרופא?

מספר חולים שהיו במקומות שונים גרמו להחלטה לחסן אזורים שלמים בארץ מפני הפוליו, שאין ספק שהיא מחלה לא פשוטה, אך גם לפני...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

כניסה לבית עבודה זרה להצלת חיים

האם לרופא או מכבי אש מותר להגיע לכנסייה על מנת להציל חיים, בנושא הזה נחלקו הראשונים, ומה פסק השולחן ערוך?

הרב מרדכי הלפרין

מאמרים

עישון, אלכוהול, תרופות והשפעתם על הפוריות ועל ההיריון

"אמרתי להם מי התיר לכם להרגיל את עצמכם כל כך? אמת חכמינו ז"ל אמרו החובל בעצמו, אף על פי שאינו רשאי - פטור, אבל על כל...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

בירור אי פוריות – מבוא

הגדרת אי פוריות – חוסר יכולת של בני זוג להגיע להיריון, למרות קיום יחסי אישות מלאים, סדירים וללא אמצעי מניעה במשך שנה...

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

הסכנות הטמונות בהצעת החוק למידע גנטי

לקראת הדיון המורכב בוועדת המדע והטכנולוגיה בהצעת החוק למידע גנטי מדגישים בפורום חותם כי המעמסה על ידיעה מוקדמת בדברים...

פורום חות"ם

מאמרים

הקפאת ביציות לעובדות - פגיעה קשה במעמד האישה ובבריאותה

פורום חותם: "ההצעה להקפאת ביציות פוגעת במצווה הראשונה בתורה ובסבירות להביא יותר מילד אחד או שניים לעולם"