טכנולוגיה ורפואה

מאמרים

הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת 'נובה רינג' NUVARING

במאמר זה מבואות הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת נובה רינג

מכון פועה

מאמרים

ממזרות בטיפולי פוריות

ישנם שני סוגי ממזרות: יצירה חדשה עקב מעשה עברה, או ממזרות העוברת בתורשה. בחלק זה של המאמר נדון בשאלת יצירת ממזרות חדשה...

מכון פועה

מאמרים

מצבים מיוחדים בטבילה – חלק א

מאמר זה לא יעסוק במכלול דיני הטבילה, אלא במקרים ובמצבים מיוחדים בטבילה.

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

נישואין עם בן זוג שאינו יכול ללדת

נישואין במצבים שונים של פגיעה בפוריות האישה, ופתרונות הלכתיים ומעשיים למצבים אלו. כל פתרון מותנה בהיתר אישי מפוסק הלכה.

הרב מנחם בורשטין והרב גבריאל גולדמן

מאמרים

האם דם כחול מטמא

אם יהיה ניתן להמציא זריקה או אמצעי אחר, אשר יגרום לאישה בשעת ויסתה לדמם דם כחול במקום אדום, האם אפשר יהיה לטהר אותה...

הרב אריה כץ

מאמרים

חבלת אדם בעצמו לצורך הבעת אידיאל

תחושת הבעלות של האדם על גופו, פעמים רבות מובילה אותו לעשות מעשים שונים בגופו, מעשים שלא תמיד הינם פשוטים לפי ההלכה....

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

טיפולי פוריות – חובה או רשות?

התקדמות רבה חלה בטיפולי הפוריות בשנים האחרונות, וכיום יש לזוג שאינו מצליח להיכנס להיריון אפשרויות רבות: החל בטיפול פשוט...

הרב שלמה גרינץ

מאמרים

מצבים מיוחדים בטבילה – חלק ב

מאמר זה לא יעסוק במכלול דיני הטבילה, אלא במקרים ובמצבים מיוחדים בטבילה.

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מאמרים

נסיעת אחות לבית חולים בשבת וחזרתה לביתה

אחות שעובדת בבית חולים חייבת להשתתף בתורניות ביום, בלילה ואף בשבת. לפעמים ההגעה לבית החולים כרוכה בחילול שבת. האם הנסיעה...

הרב אריה כץ