טכנולוגיה ורפואה

מאמרים

הדלקת גז ביום-טוב בכיריים חדישות

בשנים האחרונות צפות ועולות על שלחן רבנן ותלמידיהון שאלות הקשורות בשימוש בכיריים חדישות ביום-טוב. כידוע, בישול לצורך אוכל...

הרב ישראל רוזן

מאמרים

'חומרא דרבי זירא' לעתיד לבוא – תגובה

מאמר זה מוקדש בעיקרו לבירור ההלכה והמציאות של חיי הטהרה בישראל אחרי חורבן בית שני. בירור זה חיוני בבואנו לתכנן את חיי...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

הורשת ממזרות בטיפולי פוריות

ממזרות נגרמת לא רק מחמת מעשה עברה, אלא היא יכולה לעבור בתורשה, כלומר בן של ממזר או ממזרת הינו ממזר, גם אם לא נעשתה כל...

הרב אריה כץ

מאמרים

בדיקות בהיריון – סקירה והמלצות

עלינו למצוא את שביל הזהב בין הבדיקות הנחוצות והמועילות לבין עודף הבדיקות והבירורים שעשוי להזיק

הרב אודי רט

מאמרים

חללוּת בהזרעה מלאכותית

במאמר זה ברצוני לדון מה יהיה הדין במקרה של כוהן שנשא גרושה באיסור ונולדו לו ממנה ילדים, אך לא בדרך כל הארץ, אלא בהזרעה...

הרב אריה כץ

מאמרים

הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת 'נובה רינג' NUVARING

במאמר זה מבואות הנחיות הלכתיות לשימוש בטבעת נובה רינג

מכון פועה

מאמרים

בירור פוריות ראשוני לזוגות צעירים (מדריך הלכתי-רפואי)

הלחץ הנפשי שנתונים בו זוגות החווים קושי להרות הולך ועולה עם הזמן, כל מחזור חודשי שאינו מסתיים בהיריון מגביר את הקושי...

הרב ליאור שגב

מאמרים

נאמנות על תרומת זרע

'גדול כבוד הבריות שדוחה איסורי דרבנן' וכן איסורי תורה ב'שב ואל תעשה'

הרב אריה כץ

מאמרים

צילום רחם – רקע רפואי ומסקנות הלכתיות

לעתים תוצאות צילום הרחם הן הכרחיות לקביעת הטיפול המתאים ביותר במצב של אי פוריות

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין