מאמרים

מאמרים

אכילה בגינה בלי לעשר

כשאוכלים מפירות העץ שבגינה צריך לעשר, אלא אם מדובר באחד מהמקרים הבאים

הרב יצחק דביר

מאמרים

הפרשה מראש - יסודות הדין ומגבלותיו

אדם שיש לו גינת ירק ועצי פרי והוא חושש שבני-ביתו יאכלו מהיבול ללא הפרשת תרומות ומעשרות, האם הוא יכול להפריש על כל מה שהם...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבת

האם אפשר להטעין בשבת מכשיר שמיעה? אילו סוגי מכשירים עדיפים לשימוש בשבת? בשנים האחרונות מתרחב והולך השימוש במכשירי שמיעה...

הרב שי סימינובסקי

מאמרים

האם היה מותר לנשיא המדינה להעניק מזוזה למלך בחריין?

האם אפשר לשלוח דברי קדושה לאדם שאינו יהודי? מי שלח מזוזה למלך? במהלך ביקורו של נשיא מדינת ישראל מר יצחק הרצוג הי"ו...

הרב פרופ' נריה גוטל