מאמרים

מאמרים

שימוש במסנן מים בשבת

בבתים רבים מותקן מסנן מים. לפני מספר שנים פרסמו כמה מרבני זמננו[1] כי השימוש במסננים אלו בשבת אסור משום איסור ברירה....

הרב שי סימינובסקי

מאמרים

כיצד ממנים שופטים בישראל

כחלק מהשינויים המתוכננים במערכת המשפט עומדת על הפרק ההצעה לשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים באופן שיגדיל את השפעתה של...

הרב שלמה אישון

מאמרים

ביאת כולכם - בהישג יד או הלכתא למשיחא?

ביחס לשתי מצוות התלויות בארץ נקבע כי תוקף חיובן תלוי ב'ביאת כולכם': מצוות חלה ומצוות תרומות ומעשרות.

הרב יצחק דביר

מאמרים

תכנית לימוד 'תורה וארץ'- תשפ״ד

תורה וארץ - לימוד שמעמיק שורשים: מכון התורה והארץ מזמין אותך ללמוד לעומק את נושא המצוות התלויות בארץ

מאמרים

'משפט לאלוקי יעקב'

דומה השופר בצורתו החיצונית ללבנה, ובהישמע קולו ביום הדין, ביום בו רב הנׅכסה על הגלוי במיעוט אור הלבנה, עלינו להגביר את...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

מינוי רבנים בארץ ישראל

הצעת חוק מינוי רבני ערים שעלתה לאחרונה מתמקדת בשתי נקודות מרכזיות: 1. הכפיפות של רב קהילה למועצת הרבנות הראשית. 2. חברי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

להצדקתה של 'מלחמת רשות'

מה ההצדקה המוסרית ליציאה ל'מלחמת רשות'? כיצד ייתכן שלצורך כלכלי יוצאים למלחמה ופוגעים באזרחים חפים מפשע?

הרב בניהו שנדורפי

מאמרים

התנגדות פעילה למשטר מלוכני מושחת

במאמר זה נבחן את יחס התורה וחז"ל להדחת שלטון מושחת, ונבדוק האם מותר לקחת חלק פעיל במרד כנגד שלטון מלוכני הפועל נגד רצון...

הרב שבח שולמן

toraland whatsapp