מאמרים

מאמרים

מכולות שנפלו בלב ים

לאחרונה היינו עדים למקרה מרתק ובו הגיעה מכולה לחוף אשקלון שנפלה מספינת משא, ואת תכולתה אסף ציבור שהגיע למקום. סירה פרטית...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הפליית האישה לטובה

מה יחסה של ההלכה לאישה? האם היא מפלה אותה או משווה אותה לאיש? במאמר שלפנינו דן המחבר בגישת ההלכה לאישה ביחס לדיני משפט...

הרב ד"ר רצון ערוסי