החומר הלימודי

ערלה

1. שיעורים לצפיה- לחץ כאן

3. מאמרים להרחבה- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

 

כלאיים

1. שיעורים לצפיה:

   כלאי אילן

   כלאי הכרם

3. מאמרים להרחבה-

   כלאי זרעים- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר, וכן:

   כלאי אילן- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

   כלאי הכרם- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

 

תרומות ומעשרות

1. שיעורים לצפיה - לחץ כאן לצפייה בשיעורים הקיימים באתר.

2. מקורות לשיעורים

3. מאמרים להרחבה- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

 

חלה

1. שיעורים לצפיה- לחץ כאן לצפייה בשיעורים הקיימים באתר.

2. מקורות לשיעורים

חדש

1. מאמרים להרחבה- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

 

שביעית

1. שיעורים לצפיה:

2. מקורות לשיעורים:

3. מאמרים להרחבה- לחץ כאן לצפייה במאמרים הקיימים באתר.

 

toraland whatsapp