במעגל השנה

מאמרים

ושמחת בחגך

מדוע יש שמחה מיוחדת דוקא בחג הסוכות, וכיצד יש לשמוח?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

האושפיזין-סוכת דוד הנופלת

"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

סוכות מימות יהושע מצאצאי יוסף, עד ימות עזרא

אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

יוסף הודה בארצו

מדוע זכה יוסף ששבועתו זו תתקיים לאחר שנים רבות כל כך?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

אהרון הכהן- הסוכה כמשכן

הישיבה הקבועה בסוכה, ביום ובלילה, אכילת הסעודות בה, כמוה כימי המילואים, וכמוה כעבודת מקדש

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

ענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

משה רבנו היה מכניס את העם לארץ בחג הסוכות

כשם שיציאת מצרים החלה בפסח והיתה אמורה להסתיים בסוכות עם הכניסה לארץ, כך יהיה לעתיד לבא בחנוכת הבית השלישי, שיהיה מניסן...

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

משה רבנו- מוציא את העם מרעמסס סוכותה

מה פשר המעבר המהיר מרעמסס לסוכות, והישיבה בסוכות דוקא?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ויעקב נסע סוכותה

מה משמעות ישיבת יעקב אבינו בסוכות, ומה פשר מעברו מסוכות לשכם?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ