במעגל השנה

מאמרים

חג האסיף-מאמין וזורע

איסוף התבואות הוא האישור לאמיתות האמונה, שכן אחרי שאסף האיכר את התבואה, כאילו ראה את אלוקים דרך גילוי פעולותיו בטבע

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

נטילת ארבעה מינים בסוכה

"יש נוהגים ליטול הלולב בסוכה לפני התפילה, ויש נוהגים ליטול בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית לפני ההלל"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

מעלת אתרוגי ארץ ישראל

האם יש ערך מוסף בנטילת אתרוגים הגדלים בארץ ישראל, על אף שאין הם מהמצוות התלויות בארץ?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ארבעה מינים וגדילתם בארץ ישראל

"...ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

האושפיזין-אברהם אבינו בגרר ולדורות

מה ההדגשה, שארץ פלשתים היא בכלל ארץ הכנעני?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

המאבק על הארץ וחג הסוכות

בחג סוכות אנו יורדים בכל שנה מחדש, לשטח, ישנים באהלי סיירים ונזכרים שאת ארץ ישראל משיגים במאבק, בבירור נוקב על זכותנו...

הרב יהושע ויצמן

מאמרים

לישב בסוכה ובארץ ישראל

לישב הכונה לשהות ולהיות בסוכה. כיצד בא הדבר לידי ביטוי?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

על כל הטובה אשר עשה ה' לדוד עבדו ולישראל עמו

ומה תלמוד לומר: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד"? אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנותו, נקרא על שמו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ברכת הבנים – למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי

בחיבור לשורשים מימי האבות ויציאת מצרים הוא הבסיס לכל קיומנו כאומה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ