במעגל השנה

מאמרים

יעקב ועשו – התם והשעיר, והישיבה בסוכות

בנין הסוכות של יעקב לאחר פרידתו מעשיו, מרמז על חג הסוכות, ועל השמחה שהקב"ה שמח בבניו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

יצחק אבינו- זורע וחופר בארות בגרר

מעשה החזקה שעשה בגרר נתן ליצחק את נחלת ארץ ישראל שאברהם התהלך בה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

סוכתו של אברהם אבינו

"וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ...ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו" נאמר, שהעץ תחתיו ישבו המלאכים הוא...

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

הראי"ה קוק ומאבקו למען אתרוגים שאינם מורכבים מארץ הקודש

אתרוגי ארץ ישראל הוחזקו כאתרוגים בלתי מורכבים, אולם לפני כמאה וחמישים שנה קמו עוררים גם ביחס אליהם

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

חג האסיף-מאמין וזורע

איסוף התבואות הוא האישור לאמיתות האמונה, שכן אחרי שאסף האיכר את התבואה, כאילו ראה את אלוקים דרך גילוי פעולותיו בטבע

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

נטילת ארבעה מינים בסוכה

"יש נוהגים ליטול הלולב בסוכה לפני התפילה, ויש נוהגים ליטול בבית הכנסת אחרי תפילת שחרית לפני ההלל"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

מעלת אתרוגי ארץ ישראל

האם יש ערך מוסף בנטילת אתרוגים הגדלים בארץ ישראל, על אף שאין הם מהמצוות התלויות בארץ?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ארבעה מינים וגדילתם בארץ ישראל

"...ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

האושפיזין-אברהם אבינו בגרר ולדורות

מה ההדגשה, שארץ פלשתים היא בכלל ארץ הכנעני?

הרב יהודה הלוי עמיחי