במעגל השנה

מאמרים

יוסף הודה בארצו

מדוע זכה יוסף ששבועתו זו תתקיים לאחר שנים רבות כל כך?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

אהרון הכהן- הסוכה כמשכן

הישיבה הקבועה בסוכה, ביום ובלילה, אכילת הסעודות בה, כמוה כימי המילואים, וכמוה כעבודת מקדש

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ענני הכבוד בזכות אהרון הכהן

ענני הכבוד הם אור מקיף מאחר ומעלת הכהן היא בבגדי הכהונה שהוא לובש שהם לכבוד ולתפארת, ועל כן הם כנגד אהרן הכהן

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

משה רבנו היה מכניס את העם לארץ בחג הסוכות

כשם שיציאת מצרים החלה בפסח והיתה אמורה להסתיים בסוכות עם הכניסה לארץ, כך יהיה לעתיד לבא בחנוכת הבית השלישי, שיהיה מניסן...

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

משה רבנו- מוציא את העם מרעמסס סוכותה

מה פשר המעבר המהיר מרעמסס לסוכות, והישיבה בסוכות דוקא?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ויעקב נסע סוכותה

מה משמעות ישיבת יעקב אבינו בסוכות, ומה פשר מעברו מסוכות לשכם?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

יעקב ועשו – התם והשעיר, והישיבה בסוכות

בנין הסוכות של יעקב לאחר פרידתו מעשיו, מרמז על חג הסוכות, ועל השמחה שהקב"ה שמח בבניו

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

יצחק אבינו- זורע וחופר בארות בגרר

מעשה החזקה שעשה בגרר נתן ליצחק את נחלת ארץ ישראל שאברהם התהלך בה

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

סוכתו של אברהם אבינו

"וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ...ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו" נאמר, שהעץ תחתיו ישבו המלאכים הוא...

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ