במעגל השנה

מאמרים

המשמעויות ההלכתיות- חקלאיות של ראש השנה

<p>על מדידת השנים לירקות ולפירות לענייני מעשרות</p>

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

תחל שנה וברכותיה

הפיוט "אחות קטנה" פותח את השנה ברוב קהילות ישראל, ומושר ברטט ובהתרגשות לקראת השנה החדשה

הרב דורון ותקין

מאמרים

סימנים בליל ראש השנה

<p dir="RTL">הרקע למנהג ישראל לאכול בליל ראש השנה 'סימנים'. מובא בפוסקים שכל מקום בוחר את 'סימניו' לפי...

הרב דורון ותקין

מאמרים

מלכויות בארץ ישראל

<p dir="RTL">השיבה לארץ ישראל כוללת בתוכה גם את המלכתו של הקב"ה על העולם ואם כך נזכור כולנו שדווקא בימים אלו שעם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

בלוז לראש השנה

בכל תחילת שנה אנחנו מחליטים להשתנות, וחודש אחר כך החיים חוזרים לקדמותם. איך אפשר לשבור את הדפוס?

אתר 'אש התורה'

מאמרים

תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה

<p dir="RTL">מצות שופר בראש השנה היא מצוות היום, "יום תרועה יהיה לכם". המצווה נוהגת בכל מקום בעולם ואעפ"כ, יש אופי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

לקראת שנה חדשה

מודים אנחנו לך ה' אלוקינו", על החסד שעשית עמנו ועם עמך ישראל, על נסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך שבכל עת ערב ובקר...

הרב דורון ותקין

מאמרים

גאולה ותשובה – 'יסובב אחד לחברו'

<p>יש קשר מהותי בין חורבן הבית, שממת הארץ והיציאה לגלות, לבין התשובה בחודש אלול, שהינה התיקון למצב זה.</p>

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

קצירת שעורים בליל ט"ז בניסן לצורך תרגול קורבן העומר

ארגוני המקדש מתכננים אירוע 'זכר לקציר העומר'. האם מותר לקצור שעורים לפני פסח, או בליל ט"ז בניסן לפני עלות השחר, לצורך...

הרב עזריה אריאל