איסור ערלה

מאמרים

רוב וקבוע בפירות שנמכרו בשוק

מידי שנה חוזרת ונשאלת השאלה על אודות הפירות הנמכרים בשוק ובחנויות: האם יש לחוש לאיסור ערלה, שלפי הרבה פוסקים מצותה מן...

הרב אריה שטרן

מאמרים

ערלה בעלים שמגדלים למאכל

יש מין מיוחד של צבר (זן "נפוליטיס"), שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים. האם יש איסור ערלה בעלים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה בעלים שמגדלים למאכל-תגובה

במאמר נציג את תשובת הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לשאלה בדבר צבר מזן "נפוליטיס" שהפרי קטן ואינו נאכל ומגדלים אותו לצורך אכילת...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

מנין שנות ערלה בגוש אדמה שהתפורר

אחת משיטות הגידול המקובלות ביותר כיום ליצור שתילי עצי פרי היא גידול השתיל בתוך גוש אדמה בתוך שקית פלסטיק. במהלך הנטיעה...

אגרונום מוטי שומרון

מאמרים

מנין שנות ערלה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע

נטיעות רבות נעשות בתקופה של סוף הקיץ, בעיקר בהדרים. נטיעות אלה נעשות תמיד בגוש. מכיון שקשה לעיתים לסיים את כל הנטיעות עד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה בגדר חיה

שיחים ועצי פרי משמשים לא פעם לקביעת גבול או מחיצה בקצה השטח, האם פירותיהם של צמחים אלו אסורים בשנות הערלה?

הרב יגאל קמינצקי

מאמרים

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש...

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

חשש ערלה בכרמי זיתים מעבר הירדן

האם מותר לקנות זיתים מנכרי אף שייתכן שיש במטעו עצים שהם ערלה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגדרת אילן וירק בהלכה

להגדרה של אילן לעומת הגדרתו של ירק - יש משמעויות רבות בהלכה. הנפק"מ הן בהקשר לברכות, ערלה וכלאים. (התורה והארץ חלק ג'...

הרב יואל פרידמן