איסור ערלה

מאמרים

ערלה בענבים מוקדמים באזור חצבה

מטע כרם שנטעו ביישוב חצבה שבערבה בכסלו תשס"ו, ופריו מבשיל בימים הללו, אדר תשס"ט. האם הפירות מותרים כנטע רבעי או אסורים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קישוטי ערלה בסוכה

מנהג ישראל לקשט את הסוכה ולנאותה, ובייחוד בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. נשאלה השאלה האם מותר לתלות פירות רימון ערלה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ערלה בשתילים המונחים על יריעת "פלריג"

האם אפשר למנות שנות ערלה משעת ההנחה על יריעות ה"פלריג"? (התורה והארץ חלק ה' )

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ערלה בעלי צבר אכילים

האם יש דין ערלה בצבר מזן "נפוליטיס", שהפרי שלו קטן ואינו נאכל, ואשר מגדלים אותו לאכילת העלים? (התורה והארץ ג' עמ' 121)

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה ב"גאת"

האם יש איסור ערלה בצמח הגאת? (התורה והארץ חלק ה')

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הרכבת תמך

האם הרכבת תמך מחייבת מניין מחודש לשנות ערלה? (התורה והארץ חלק ה')

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

זמן קליטה בהעברת שתיל

שתילים שגדלו בגוש אדמה בעציץ שאינו נקוב- האם חייב לנטוע את האילן עד ט"ו באב או עד כ"ט באב כדי למנות אותה שנה לערלה?...

הרה"ג שלמה מן ההר

מאמרים

הצעה למשתלות - למניעת ערלה

הצעה למשתלות - למניעת ערלה [*]

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הפטל – אילן או ירק לעניין ערלה וברכות

איסור ערלה חל רק על מינים המוגדרים כאילן, פוסקים רבים במהלך הדורות דנו לאיזו משפחה שייך הפטל, האם נחשב כאילן ופירותיו...

הרב יואל פרידמן