איסור ערלה

מאמרים

דיני ערלה

דיני ערלה מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

ערלה בתמרים הנטועים לנוי

אדם ההולך בגן ציבורי חדש ורואה תמרים שנשרו מן העצים, האם מותר לו לאכול אותם?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

חשש פירות ערלה בשוק

פירות ערלה רבים נמכרים בשווקים, האם צריך לחשוש לכך? מותר לקנות מדוכן ללא תעודת הכשר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

בשווקים נמכרים פירות רבים ללא פיקוח כשרותי, יש המסתמכים על רשימות שונות המתפרסמות ומסווגות את אחוזי הערלה המצויים בכל...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תגובה

לשיטת ראשונים רבים יש להסיק שאף אם למעשה אין אנו מחייבים לשרוף פירות ערלה משום 'שב ואל תעשה' - עדיין אין להתיר ליהנות מן...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תשובה לתגובה

תשובה לתגובת הרב יואל פרידמן למאמר עשיית קומפוסט מפירות ערלה

הרב יעקב אפשטיין