איסור ערלה

מאמרים

דין ערלה בענף העולה מאילן שיבש

עץ מת וגזעו יבש עד גובה פני הקרקע, והנה עלה ענף מהשורשים שמתחת לארץ והוא מתפתח לעץ, האם צריך לספור לו שנות ערלה מחדש?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

דיני ערלה, תרומות ומעשרות וברכה של עלי צמח הנאכלים

הצמח נפוליטיס הוא ממשפחת הקקטוסים, והמיוחד שבו הוא שאוכלים את עליו ולא את פריו (הזרעים). העלים נאכלים חיים ומבושלים....

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עץ שגדל במקום הפקר – דינו לערלה

מטיילים שהגיעו בסיוריהם לבוסתנים ובהם אילנות צעירים שצמחו מאליהם, ועל האילנות פירות, האם צריכים לחשוש לערלה ולהימנע...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ערלה בנצרים וחוטרים בעץ הרימון

נצרים שיוצאים מתחתית העץ נחשבים לעיתים לאילן חדש שיש למנות לו שלש שנות ערלה, בעיה זו מצויה בכמה מיני עצים, כגון: זית,...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חיוב ערלה בעצים שעלו מאליהם

פירות העץ בשלושת השנים הראשונות משתילתו אסורים באיסור ערלה, אך מה עושים כאשר העץ גדל מאליו ולא בטוחים אם עברו כבר שלוש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפלפל החריף - אילן או ירק

בכל קהילות ישראל נהוג לאכול פלפל חריף, אך האם הוא מוגדר כירק או כאילן? האם מותר לאוכלו בשלשת השנים הראשונות?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סיכום סיור בשטחי גידול אוסנה ופטל

רבני המכון ביקשו לברר את תכונותיו של צמח הפטל. ההתייחסות ההלכתית לפטל אינה מבוררת דיה, וישנן מחלוקות בפוסקים אם נחשב...

מאיר פרנקל

מאמרים

הפסיפלורה (שעונית סגולה) - סקירה

מה דין הפסיפלורה לעניין ערלה?

מאיר פרנקל

מאמרים

עצי פרי וסרק לעניין ערלה

המונחים פרי וסרק בהלכה משמשים לרוב להגדרת שני הסוגים הנפוצים של העצים. ברם, אין חלוקה זו מייצגת את כל הנושאים ההלכתיים...

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד