איסור ערלה

מאמרים

לבבות דקלים

מה דין לבבות דקלים לגבי ברכות ולגבי ערלה, רבעי, תרומות מעשרות ושביעית?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תכונות הפלפל החריף

האם הפלפל (פלפלת הגינה) הוא ירק או אילן ואם דינו אכן כאילן הרי שיש לו דין ערלה?

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

גידול רימוני ערלה

האם אפשר לגדל מטע של סוג רימון שחור (זן של רימונים שאיננו עשוי למאכל). יש בודדים שאוכלים אותו, וכעת רוצים לגדלו על מנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נתינת זרוע לחיים וקיבה בימינו

כל מצוה שאין לה דורש ואין מי שיבקש אותה תדרשנה לפי שהיא כמת מצוה. ומצוה שאין לה רודפים רדוף אחרי' לעשותה שהמצוה מקטרגת...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ערלה בערבה

תושב אחד הישובים בערבה רוצה לגדל תאנים. הזנים החדשים של התאנה מניבים יבול כבר בשנה הראשונה. האם יהיה מותר לו לשווק פרי...

הרה"ג יעקב אריאל שליט”א

מאמרים

גירוף פירות ערלה

האם ניתן להקל ולהשאיר ע"ג הקרקע את השקדים שהם ערלה או שחייבים לגרוף אותם לפני קטיף השקדים המותרים?

הרב יעקב אוהב ציון

מאמרים

עציץ המונח על יריעת "פלריג"

האם יריעת "פלריג" חוצצת כאשר שתילים הנמצאים בשקיות מונחים עליה.

הרב יואל פרידמן

מאמרים

פטל עץ או ירק

סביב פרי הפטל ישנה מחלוקת פוסקים קדומה, האם הוא נחשב לירק או לפרי העץ? מה קובעת ההלכה כיום, וכיצד קביעה זו משמעותית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

נצרים וחוטרים בעצי פרי

"ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה"

אג' מרדכי שומרון