ביכורים

מאמרים

זמני הבאת ביכורים

בהלכה מוצאים אנחנו שניתן לחלק את השנה לארבע תקופות, שבכל אחת מהן ישנה התייחסות שונה למצוות הביכורים. במאמר זה ננסה...

הרב ראובן הילר

מאמרים

הזמנה בביכורים, תרומה והקדש

מאימתי חלה קדושה על הביכורים?

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק ג'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק ב'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

חגיגות ביכורים לאחר החורבן - חלק א'

בימינו אחרי שובנו לארצנו, ארץ הקודש... חשבו רבים שלא משומרי מצוות על פי התורה ל"החיות" מצווה זו של קציר העומר ולהפכה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ד'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ג'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק ב'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

מאמרים

ביכורים ללא מקדש בספרות החסידות - חלק א'

מצות ביכורים היא מן המצוות התלויות בארץ ובמקדש, ולפיכך אינה נוהגת בזמן הזה. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היה היקפה של...

הרב ד"ר יהודה ברנדס

toraland whatsapp