שמיטת כספים

מאמרים

נוסחאות שטר 'היתר המכירה'

היסוד ההלכתי של 'היתר המכירה' הוא מכירת הקרקע של היהודי לגוי לשנת השמיטה- המאמר ידון בצורת המכירה של הקרקעות לגוי,...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שמיטת כספים בבנקים

אמנם כבר עברה שנת השבע, אך שאלת השמיטה בבנקים עדיין אקטואלית.

הרב יעקב אריאל

מאמרים

חובת פרוזבול לאשת איש

האם אשה חייבת לכתוב פרוזבול משלה או שהיא יכולה לסמוך על הפרוזבול של בעלה?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

Shmitat ksafim

Chazal juxtapose shemitat kesafim, the cancellation of debts, and shetmitat karka’ot, the nullification of ownership...

Rabbi Yehuda Halevy Amichai

מאמרים

פרשת כי תבוא - כלכלה ושמיטת כספים

בכלכלה המודרנית קל מאוד לרוץ קדימה אל העושר תוך התפתחות כלכלית מואצת, ולהדחיק כמה גורמים מאזנים וממתנים שבסופו של דבר...

הרב ד"ר רונן לוביץ

מאמרים

שמיטת כספים בפיקדונות בבנקים

יש מקום לדון במעמד הבנקים לעניין שמיטת כספים. האם בנק, שהוא תאגיד בערבון מוגבל, דינו כלווה רגיל, אשר המלווה לו צריך לשמט...

הרב שמואל פולצ'ק

מאמרים

איך להתמודד עם החוב? שמיטת הכספים חוזרת

כבר בשמיטה הקודמת הקים מכון 'התורה והארץ' את קרן 'נדיבי ארץ', לסיוע למשפחות חייבים באמצעות הסדרי חוב בסיומה של שנת...

איציק וולף, מתוך אתר NRG

מאמרים

שמיטת כספים למהדרין

מצוות שמיטת כספים מצטיירת בעינינו כחזון אוטופי. החובות שהעניים נאלצו ללוות במשך השנים לשם קיומם וקיום משפחתם, נשמטים –...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מצוות שמיטת כספים למהדרין 'זכר לשביעית'

עלה הרעיון לקיים את מצוות שמיטת כספים למהדרין, ולא להסתפק במה שנהגנו בשמיטות עברו בכתיבת הפרוזבול לבד. מה טעם יש בעשיית...

הרב יואל פרידמן