שמיטת כספים

מאמרים

מיזם 'נדיבי ארץ'

נדיבי ארץ זהו מיזם ליישום מצוות שמיטת כספים בימינו. המיזם אוסף מן הציבור כספים בצורת הלוואה, לשם פריעת חובות של משפחות...

מאמרים

מצוות שמיטת כספים למהדרין - קרן "נדיבי ארץ"

על מצוות שמיטת כספים והדרך לקיים אותה על ידי קרן 'נדיבי ארץ'

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הלוואה שמועד פירעונה אחר השביעית

קיימות הרבה הלוואות שמועד פירעונן יגיע רק לאחר השביעית, כשהשאלה היא האם קיימת לגביהם מצוות שמיטת כספים?

הרב אהוד אחיטוב

toraland whatsapp