הפרשת התרומות והמעשרות

מאמרים

הפרשה מראש - יסודות הדין ומגבלותיו

אדם שיש לו גינת ירק ועצי פרי והוא חושש שבני-ביתו יאכלו מהיבול ללא הפרשת תרומות ומעשרות, האם הוא יכול להפריש על כל מה שהם...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות של חירש

מענה לשאלה האם חירש יכול להפריש תרו"מ מפירותיו שגדלו בגינתו

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ביין שני

ברצוננו להמחיש ולהציג את הבעיה שעלינו לדון בה לגבי יין שני בעזרת שאלה שנשאלנו

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בירושלים ובמקדש

האם אדם המפריש תרומות ומעשרות מגידולים שגדלו בירושלים ומקום המקדש מתחייב להפריש מהתורה? במאמר שלפנינו דן המחבר בסיבה...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק ב'

גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ על ידי גבאי צדקה - חלק א'

גבאי צדקה האוסף עודפי-ירקות מחקלאים ומחלקם לאנשים נצרכים, האם בסמכותו להפריש תרו"מ מהירקות לפני חלוקתם לנזקקים?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ ממיץ

פירות המיועדים למיץ - האם מפרישים מהם לפני סחיטת הפרי או לאחר מכן?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשה מכוח שליטה בנכסים - חלק ב'

מה קובע את הסמכות להפריש תרו"מ מפירות סיטונאיים? האם הבעלות עליהם או השליטה עליהם?

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp