מעשר שני

מאמרים

שנת תשע"ט - שנת מעשר שני

שנת תשע"ט נחשבת כשנת מעשר שני והיא השנה הרביעית במחזור השנים. בהיות שנת תשע"ט שנת מעשר שני ישנן לה הלכות השונות בחלקן...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

נותנים מעשר שני

שנת תשע"ח היא שנת מעשר עני, מכון התורה והארץ ומקימי יוצאים במבצע - מוציאים את העניים ממעגל העוני

מערכת למעשה

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק ב'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מעשר שני שאין בו שוה פרוטה - חלק א'

לעתים אדם מקבל פרי שאינו מעושר, ומפריש עליו תרו"מ ובשנת מע"ש הוא צריך לחלל את המע"ש שבפרי. אך ישנם מקרים שפדיון המע"ש...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

חילול מעשר שני על פרוטה ורבע

מדוע יש המצריכים לומר בנוסח חילול מעשר שני: "הוא וחומשו מחוללים על פרוטה ורבע"?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מטבעות לחילול מעשר שני

רב מושב ייחד מטבעות כסף לחילול המעשר השני עבור חברי המושב, האם יש צורך להקנות להם חלק במטבעות או שדי במתן רשות בלבד?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ברכה על ביעור ווידוי מעשר

התורה מצוה אותנו לבער מעשר שני הנמצא ברשותנו, ולהתוודות שעשינו כפי שציונו בוראנו. האם יש לברך על מצוות אילו?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קריאת וידוי מעשר מספר תורה - חלק ב'

נצטוינו להתודות לפני ה' ברוך הוא ולהגיד בפינו בבית מקדשו שהוצאנו חוקי המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפירותינו, ושלא נשאר...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

קריאת וידוי מעשר מספר תורה - חלק א'

נצטוינו להתודות לפני ה' ברוך הוא ולהגיד בפינו בבית מקדשו שהוצאנו חוקי המעשרות והתרומות מתבואותינו ומפירותינו, ושלא נשאר...

הרב יהודה זולדן

toraland whatsapp