מעשר שני

מאמרים

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר - חלק ב'

במשנה מוזכרת תקנת יוחנן כהן גדול לבטל את וידוי המעשר, יחד עם תקנות נוספות שלו. מאמר זה עוסק בבירור זהותו ותקופתו של...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר - חלק א'

במשנה מוזכרת תקנת יוחנן כהן גדול לבטל את וידוי המעשר, יחד עם תקנות נוספות שלו. מאמר זה עוסק בבירור זהותו ותקופתו של...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

מעשה רבן גמליאל והזקנים- ביעור מעשרות

רבן גמליאל הקנה מעשר ראשון לר' יהושע שהיה לוי, ומעשר עני לר' עקיבא שהיה גבאי עניים. ר' יהושע הקנה תרומת מעשר לר' אלעזר...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ביעור ווידוי - מצוה אחת או שתי מצוות

האם ביעור מעשר ווידוי מעשר, אילו הן שתי מצוות נפרדות, או אילו שני חלקים של אותה מצווה. עיסוקינו בנושא זה, יהיה בשני...

הרב שמחה שטטנר

מאמרים

מעמדה של מצות ביעור מעשר- לשיטת הרמב"ם - חלק ב'

לעומת הסוברים שמצות הביעור היא מצוה בפני עצמה, נראה ששיטת הרמב"ם היא שהביעור אינו מצוה בפני עצמה, שכן בספר המצוות, מנה...

הרב אליעזר חיים שנוולד

מאמרים

מעמדה של מצות ביעור מעשר- לשיטת הרמב"ם - חלק א'

לעומת הסוברים שמצות הביעור היא מצוה בפני עצמה, נראה ששיטת הרמב"ם היא שהביעור אינו מצוה בפני עצמה, שכן בספר המצוות, מנה...

הרב אליעזר חיים שנוולד

מאמרים

וידוי מעשר- וידוי על האמת

הגדרת מצוה זו כוידוי היא בעלת השלכות על עניינה של המצוה וגדריה ההלכתיים. במאמר זה נבחן כמה מן העניינים הקשורים לוידוי...

הרב יהושע וייצמן

מאמרים

מצות הביעור והוידוי

מצות אכילת מעשר שני ונטע רבעי בירושלים נראה מהתורה שהיא מצווה חשובה עד מאוד שלא מצינו כיוצא בהם בשאר מצוות והוא עניין...

הרב זלמן נחמיה גולדברג

מאמרים

מקרא בכורים ווידוי מעשר - חסד ואמת

יש להתייחס לרצף של מצוות וידוי מעשר ומצות מקרא בכורים כחטיבה אחת, בבואנו לברר את עניינן. כי לא פרשת וידוי מעשר לבדה...

הרב אוריאל עיטם