מעשר שני

מאמרים

מקרא ביכורים ווידוי מעשר- הפרט והכלל

פרשת כי תבוא פותחת בשתי מצוות הקשורות לפרי האדמה, שמלווה גם באמירת דברים.: ביכורים ומעשר. מהם ההבדלים ומה הדומה בין...

הרב ד"ר איתמר ורהפטיג

מאמרים

"השקיפה"

בפרשה העוסקת במצות "ביעור מעשרות" מופיע תחילה נוסח הוידוי שעל המתוודה לומר בעת קיום המצוה ולבסוף - נוסח הבקשה שעליו...

הרב ד"ר מאיר גרוזמן

מאמרים

וידוי על חטא ווידוי מעשר

שני וידויים הם: וידוי על חטא ווידוי מעשרות. הראשון, זמנו בכל עת לפי הצורך וביותר לתקופת השנה, עת קרבים ובאים הימים...

הרב יהודה שביב

מאמרים

ה"וידוי" בוידוי מעשר

על מצות "וידוי מעשר" נצטוינו בתורה (דברים כו, יב - טו). על האמור בפסוקים אילו, יש לשאול: 1. בתורה לא הוזכר הביטוי...

הרב נעם חיים כהן

מאמרים

ביעור מעשר ווידוי מעשר בתרגום אונקלוס - חלק ב'

ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על וידוי מעשרות שנערך על ידי הרב פוזן

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן

מאמרים

ביעור מעשר ווידוי מעשר בתרגום אונקלוס - חלק א'

ביאור רציף לתרגום אונקלוס לתורה על וידוי מעשרות שנערך על ידי הרב פוזן

הרב ד"ר רפאל בנימין פוזן

מאמרים

מטבע של מעשר שני שלא נפדה בזמן ביעור מעשר - חלק ב'

כיצד ינהג אדם ששכח לבער מטבעות של מעשר-שני בעת קיום מצות ביעור מעשרות, ולאחר מכן נתערבו מטבעות המעשר במטבעות חולין?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מטבע של מעשר שני שלא נפדה בזמן ביעור מעשר - חלק א'

כיצד ינהג אדם ששכח לבער מטבעות של מעשר-שני בעת קיום מצות ביעור מעשרות, ולאחר מכן נתערבו מטבעות המעשר במטבעות חולין?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ביעור מעשר ב"בית האוצר"

פירות שלא קיימו בהם מצות ביעור בשנה הרביעית מה דינם? כמו כן מה הדין במטבע של מעשר שני שלא ביערו אותה? והאם יש דינים...

הרב יהודה הלוי עמיחי