מעשר שני

מאמרים

ביעור מעשר שני וביעור מעשרות של שביעית

מו"ר הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א, כתב קונטרס ארוך על מצות "ביעור מעשר". הקונטרס מופיע בספרו: מנחת אברהם, חלק...

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא

מאמרים

הלכות ביעור ווידוי

הרב שמואל אליהו מפרק את הלכות ביעור מעשרות ווידוי מעשרות הלכות אלו פורסמו בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה...

הרב מרדכי אליהו

מאמרים

שחורה אני ונאוה

ברב סולובייציק במאמרו מבאר את וידוי מעשרות. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק

מאמרים

עין איה מסכת מעשר שני - חלק ב'

הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת מעשר שני. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

מאמרים

עין איה מסכת מעשר שני - חלק א'

הראי"ה קוק זצ"ל בספרו 'עין איה' מפרש את מסכת מעשר שני. המאמר נכתב בספר 'הודאת הארץ' שיצא בעריכת מכון התורה והארץ.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

מאמרים

הלכות השנה הראשונה לשמיטה

כיצד נוהגים בירקות ופירות בשנה הראשונה לשמיטה, שנת מעשר שני? הרב אהוד אחיטוב משיב

מכון התורה והארץ

מאמרים

פדיון מעשר שני בירושלים בזמן הזה

במצוות הבאת מעשר שני לירושלים נאמר בתורה (דברים יד, כד-כה) שאין חיוב להעלות את פירות המעשר עצמם כי אם את כסף פדיונם....

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שווָה פרוטה?

<p>על משמעות פרוטת חז"ל להלכה לאורך הדורות</p>

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר-שני

כאשר מחללים מע"ש על פירות, כיצד יש לנהוג באותם פירות שנתקדשו לאחר החילול?

הרב אהוד אחיטוב