מעשר שני

מאמרים

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ג'

הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ב'

הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק א'

הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פירות וירקות החייבים בביעור מעשר

מצוות ביעור מעשרות - מה מבערים, כיצד מבערים? במאמר זה נפרט את כל הלכות המצווה.

הרב יעקב אוהב ציון

מאמרים

האדר"ת וקריאתו לחידוש מצות וידוי מעשר בזמן הזה - חלק ב'

את מצות ביעור מעשר יש לקיים גם כיום שהמקדש חרב. הראשונים נחלקו בשאלה האם מצות וידוי מעשרות נוהגת גם שלא בזמן הבית.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

האדר"ת וקריאתו לחידוש מצות וידוי מעשר בזמן הזה - חלק א'

את מצות ביעור מעשר יש לקיים גם כיום שהמקדש חרב. הראשונים נחלקו בשאלה האם מצות וידוי מעשרות נוהגת גם שלא בזמן הבית.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

חובת וידוי מעשר בימינו

האם ישנו חיוב לוידוי המעשרות בימינו? יש להבחין בין סיבות המונעות את כלל ישראל מלהתוודות, לבין סיבות המונעות את היחיד...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ביעור מעשר ביום טוב

הרמב"ם בהל' מעשר שני יא, ז פוסק: "וערב יו"ט האחרון היה הביעור ולמחר מתוודין". התוס' כותב שאין לבער ביו"ט עצמו. יש מקום...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

זמני הביעור והוידוי

התורה מזכירה את מצות ביעור מעשר בשני מקומות: בפרשת ראה - דברים יד, כח; בפרשת כי תבוא- דברים כו, יב. בפרשת כי תבוא,...

הרב יהודה הלוי עמיחי