תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

אכילה בגינה בלי לעשר

כשאוכלים מפירות העץ שבגינה צריך לעשר, אלא אם מדובר באחד מהמקרים הבאים

הרב יצחק דביר

מאמרים

תרומות ומעשרות בצמח הגדל בעציץ

אדם מגדל תבלינים למאכל או ירקות בעציץ שבמרפסת המקורה שבביתו. הנוף של הצמח יוצא אל מחוץ למרפסת – מה דין התבלינים והירקות?...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אכילת מעשר ראשון ומעשר עני

אדם שאינו מנוי ל'בית האוצר' הפריש תרומות ומעשרות מירקות ופירות בשנת מעשר עני, אך לא נתן את החלקים של המעשר הראשון ומעשר...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הפטריות בהלכה

הפטריות הן יצור השונה מבעלי חיים ומצמחים, כפי שניכר מסיווגן במדע כממלכה עצמאית. הפטריות שונות מצמחים בכך שאין להן איברים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הרב אלישע וישליצקי: חובות התלויות בארץ ובנשמה

על דמותו ומפעל חייו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

מפקיר את הפירות אך אינו מאפשר כניסה למטע

במאמר זה דן הרב יעקב אריאל בחיוב תרומות ומעשרות במטע שבעליו נמנע מלקטוף את פירותיו ומרשה רק לאנשים המוכרים לו להכנס למטע...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ייחוס לוי על פי כתובּת אביו

מחלוקת ראשונים אם 'מעלין משטרות לתרומה' בזמן הזה לעניין יהודי שמצא את כתובּת אביו בכינוי הלוי, האם צריך אותו יהודי לשנות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף

בזמן איסוף הבצל, נשארים בתוך האדמה בצלים רבים ויש חקלאים המעוניינים להשתמש בהם כתרומה על הבצל שנאסף מן השדה. יש לשאול...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

חזקה שליח עושה שליחותו

האם אמירה לשליח על תרומות ומעשרות פוטרת את הבעלים?

הרב שמואל דוד

toraland whatsapp