תרומות ומעשרות כללי

מאמרים

הפטריות בהלכה

הפטריות הן יצור השונה מבעלי חיים ומצמחים, כפי שניכר מסיווגן במדע כממלכה עצמאית. הפטריות שונות מצמחים בכך שאין להן איברים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

הרב אלישע וישליצקי: חובות התלויות בארץ ובנשמה

על דמותו ומפעל חייו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

מפקיר את הפירות אך אינו מאפשר כניסה למטע

במאמר זה דן הרב יעקב אריאל בחיוב תרומות ומעשרות במטע שבעליו נמנע מלקטוף את פירותיו ומרשה רק לאנשים המוכרים לו להכנס למטע...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ייחוס לוי על פי כתובּת אביו

מחלוקת ראשונים אם 'מעלין משטרות לתרומה' בזמן הזה לעניין יהודי שמצא את כתובּת אביו בכינוי הלוי, האם צריך אותו יהודי לשנות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הגדרת "תלוש" בבצל שלא נאסף

בזמן איסוף הבצל, נשארים בתוך האדמה בצלים רבים ויש חקלאים המעוניינים להשתמש בהם כתרומה על הבצל שנאסף מן השדה. יש לשאול...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

חזקה שליח עושה שליחותו

האם אמירה לשליח על תרומות ומעשרות פוטרת את הבעלים?

הרב שמואל דוד

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק ב'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שקד: מכירת פירותיו לגוי, גידולו ועונת המעשרות - חלק א'

שיווק השקדים בארץ נעשה ע"י גויים. הגויים קונים את הפירות בעודם מחוברים כשלושה חודשים לפני הקטיף, חותמים על חוזה ומשלמים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמן הפרשת תרו"מ בתמרים

מצויים בשוק פירות תמר צהובים ומקובל להניח אותם בהקפאה למשך זמן מה, ואח"כ להפשיר אותם, כדי שיבחילו. וא"כ יש לשאול מתי יש...

הרב אהוד אחיטוב