תרומות ומעשרות

מאמרים

שימושי מעשר עני המותרים והאסורים

מה מותר לעני לעשות בפירות ובמעות, שמקבלם בתור מעשר עני? ומה ההשלכה מהלכות מעשר עני לגבי מעשר כספים?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

העקרונות בנתינת מעשר עני

במאמר זה נברר את שיעור נתינת מעשר עני ומתי בעל השדה יכול לקבוע מי יקבל את המעשר ומתי אין לו טובת הנאה וכל עני יכול לקחת,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

האם מעשר עני הוא מעשר (תגובה)

תגובה למאמר 'העקרונות בנתינת מעשר עני'

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הלכות נתינת מעשר ראשון ומעשר עני

שנת תשפ"א היא השנה השישית ממחזור השמיטה ועל כן היא שנת מעשר עני. בשנה זו מפרישים מעשר עני במקום מעשר שני, מלבד ההפרשות...

מאמרים

מצוות נתינת מעשר עני על ידי "בית האוצר"

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צב-אות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

טובת הנאה בחלוקת מעשר עני

במאמר זה אנו מבקשים לברר באילו מקרים ותנאים כן יש לבעל השדה טובת הנאה במתנה זו. בדיוננו נראה כי הלך החשיבה של חז"ל...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

ספקות בנתינת מעשר עני

מן הדין צריך להפריש ולומר את נוסח הפרשת תרו"מ גם במצב של ספק וכתקנת חז"ל בדמאי. אך מה הדין לגבי נתינת מעשר העני לעני?...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות משסק

השסק חונט בסתיו ופעמים חנטתו מתאחרת לאמצע החורף. במקרים אלו מתעורר הספק איזה פרי חנט לפני ט"ו בשבט ואיזה לאחריו. איך...

הרב אורי רדמן

מאמרים

האם יש חובת וידוי מעשר על כל אחד

אדם הקונה פירות וירקות בחנות שיש בה השגחה על הפרשת תרומות ומעשרות, האם חייב בוידוי מעשר?

הרב יעקב אפשטיין