תרומות ומעשרות

מאמרים

דיני ביעור מעשרות

כתיבה: הרב עידו אלבה, עריכה ומקורות: הרב אהוד אחיטוב

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

בירורים בביעור מעשרות

מה דינם של פירות מעשר שני ונטע רבעי או מעות פדיונם שלא קיימו בהם מצות ביעור ?בשנה הרביעית והשביעית, האם הם מותרים...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הלכות ביעור ווידוי מעשרות

המאמר עוסק בהלכות ביעור ווידוי מעשרות

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פירות חו"ל שבאו לא"י לענין וידוי

נראה שפירות חו"ל שבאו לא"י גם אם יש בהם דין ביעור ווידוי, מ"מ יש מקום לומר שאין הם מעכבים את הוידוי אם לא הפריש מהם...

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

ביטול וידוי מעשרות

התורה מצווה שלאחר הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתם יתוודה לפני ד'. נשאלת השאלה מדוע ביטלו את וידוי המעשרות, ומדוע דווקא בימי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ביעור ב"בית האוצר"

האם יש דינים מיוחדים בבית האוצר הדואג לחלול מעות מעשר שני?

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

קטיף עצמי – קטיף כשר. האומנם?

<p>אם אתם מתכננים לחוות את הפסטורליות הקיצית, ולצאת לקטיף עצמי של הפירות, יש מס' דברים שתרצו לקחת בחשבון.</p>

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

מה עניין תרומות ומעשרות לדו"ח המבקר?!

בעקבות דיון בועדה לביקורת המדינה ממנו עולה כי בדו"ח המבקר הקרוב יכלל פרק העוסק בהשמדת תרומות ומעשרות. מתוך אתר בחדרי...

אבי שיף, אתר בחדרי חרדים

מאמרים

הפקר שאינו מופקר לכול - האם נחשב הפקר?

ב'שלחן ערוך' נפסק שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, אך האם הפקר שאינו מופקר לכול - שהרי יש אנשים שאינם רשאים לקחת אותו - ייחשב...

הרב איל בן דוד