תרומות ומעשרות

מאמרים

הערות בדיני מעשרות

המאמר עוסק בהערות על דיני מעשרות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

יצוא טבלים לחו"ל

חקלאי מייצא פירות לחו"ל האם מותר לייצא לחו"ל ולמוכרם שם בטבלם, בלא הפרשת תרו"מ?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

חילול מעשר שני - חילול פירות שביעית

המאמר שלפנינו עוסק בפדיון מעשר שני וחילול פירות שביעית

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית...

הרב אהוד אחיטוב