תרומות ומעשרות

מאמרים

רבני חב"ד קוראים לכל אנ"ש להצטרף ל'בית האוצר'

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות מבית מכון התורה והארץ, מאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות...

מאמרים

טעויות בהפרשת תרומות ומעשרות מיין

במקרה שהפריש מעשר ראשון יותר מהחיוב, והפריש תרומת מעשר פחות מהחיוב, והכול התערב. נשאלת השאלה: מה דינו של היין?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הפרשת שותפים ללא כוונה

רצה לתת תרומה גדולה ותרומת מעשר גם עבור חברו אבל מעשרות לא התכוון כלל להפריש עבור חברו. מה דין ההפרשה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הערות בדיני מעשרות

המאמר עוסק בהערות על דיני מעשרות

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

יצוא טבלים לחו"ל

חקלאי מייצא פירות לחו"ל האם מותר לייצא לחו"ל ולמוכרם שם בטבלם, בלא הפרשת תרו"מ?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

חילול מעשר שני - חילול פירות שביעית

המאמר שלפנינו עוסק בפדיון מעשר שני וחילול פירות שביעית

הרה"ג אברהם אלקנה כהנא שפירא שליט"א

מאמרים

נתינת מעשר ראשון לבת לוי נשואה

מידי פעם אנו נשאלים, האם בת לוי הנשואה לישראל המפרישה תרו"מ פטורה מנתינת מעשר ראשון לאחר ההפרשה, כיוון שעדיין היא זכאית...

הרב אהוד אחיטוב