תרומות ומעשרות

מאמרים

הפרשת שותפים ללא כוונה

רצה לתת תרומה גדולה ותרומת מעשר גם עבור חברו אבל מעשרות לא התכוון כלל להפריש עבור חברו. מה דין ההפרשה?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

הסכמת בעלים בתרומות ומעשרות למפרע

אדם הפריש עבור חברו, מתוך הכרי של חברו תרומות ומעשרות. האם צריך שליחות או די בהסכמה או אפילו די בידיעה והסכמה למפרע?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מינוי שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלותו של המפריש

ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם חוזי בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד התשלום. נמצא...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

ביטול וידוי מעשרות

התורה מצווה שלאחר הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתם יתוודה לפני ד'. נשאלת השאלה מדוע ביטלו את וידוי המעשרות, ומדוע דווקא בימי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בירורים בביעור מעשרות

מה דינם של פירות מעשר שני ונטע רבעי או מעות פדיונם שלא קיימו בהם מצות ביעור ?בשנה הרביעית והשביעית, האם הם מותרים...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

דיני ביעור מעשרות

כתיבה: הרב עידו אלבה, עריכה ומקורות: הרב אהוד אחיטוב

הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

האם יש חובת וידוי מעשר על כל אחד

אדם הקונה פירות וירקות בחנות שיש בה השגחה על הפרשת תרומות ומעשרות, האם חייב בוידוי מעשר?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ביעור ב"בית האוצר"

האם יש דינים מיוחדים בבית האוצר הדואג לחלול מעות מעשר שני?

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות בפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט בשנה השמינית

מה דינם, לעניין חיוב מעשרות, של פירות שחנטו בין א' בתשרי שנה זו (שנה שמינית) לבין ט"ו בשבט? לכאורה מכלל שנה שביעית יצאו...

הרב יואל פרידמן

toraland whatsapp