תרומות ומעשרות

מאמרים

מינוי שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלותו של המפריש

ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם חוזי בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד התשלום. נמצא...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

הסכמת בעלים בתרומות ומעשרות למפרע

אדם הפריש עבור חברו, מתוך הכרי של חברו תרומות ומעשרות. האם צריך שליחות או די בהסכמה או אפילו די בידיעה והסכמה למפרע?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הודאת הארץ

לאחר הביעור, יש לומר וידוי שתוכנו הודאה על נתינת המעשרות כנדרש, ובקשת ברכה מה' על העם והארץ

הרב יואל פרידמן

מאמרים

'תרומה גדולה' - שיעורה

הלכה פסוקה היא וכך נתקבל בכל ישראל כי: "תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר "ראשית דגנך" (דברים יח,ד) כל שהוא,...

הרב דרור פיקסלר

מאמרים

שיעור תרומה מן התורה (תגובה)

תגובה למאמר 'תרומה גדולה-שיעורה'

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הסתמכות על נכרי בהפרשת תרו"מ

האם משגיח כשרות יכול ליצור קשר עם הפועל הנכרי הנמצא בבית האריזה ולומר לו כי ישים יותר מאחד ממאה בארגז מסויים המוכן...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

חיוב תרומות ומעשרות בפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט בשנה השמינית

מה דינם, לעניין חיוב מעשרות, של פירות שחנטו בין א' בתשרי שנה זו (שנה שמינית) לבין ט"ו בשבט? לכאורה מכלל שנה שביעית יצאו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

אכילה בחצר הביתית ללא מעשר

אודות אשה שיש בחצרה המשתמרת עץ קלמנטינות ואגוזים, האם היא יכול להאכיל לבעלי החיים שבחצרה מפירות העצים הנ"ל, קודם שהפרישה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

רבני חב"ד קוראים לכל אנ"ש להצטרף ל'בית האוצר'

קרן 'בית האוצר' להפרשת תרומות ומעשרות מבית מכון התורה והארץ, מאפשרת לחברים בה לקיים את מצוות ההפרשה של תרומות ומעשרות...