משפט התורה

מאמרים

טרקטורון שנמכר ונמצא מנועו פגום

טרקטורון משומש נמכר ב- 6000 ₪. המוכר אמר לקונה כי הטרקטורון תקין, והוא אינו יודע על תקלות כלשהן. אך למחרת הקנייה, בעת...

הרב נתן חי

מאמרים

ביטול אירוע בזמן מבצע 'צוק איתן'

האם מי שביטל אירוע בהוראת פיקוד העורף חייב לפצות את בעל האולם?

הרב אריאל בראלי

מאמרים

פסק דין בעניין מאבקים לקראת בחירות

מכון משפט לעם ערך משפט מבוים בנושא זה, בהשתתפות הרב ערוסי, הרב פנדל, הרב טוויל, פסק הדין נכתב על ידי הרב בראלי

הרב אריאל בראלי

מאמרים

דיני הוצאת היתר פנייה לערכאות

סקירת דיני הוצאת היתר פניה לערכאות כפי שהן כתובות ב'שלחן ערוך', ובחינת השאלות המעשיות בימינו

הרב הלל גפן

מאמרים

תשלום קנס

האם יש תוקף הלכתי לקנס המוטל על אדם הנקנס על-ידי פקחים שונים? מה מקור הכוח של ארגונים שונים להטלת קנסות? במאמר שלפנינו...

הרב עמוס ראבלו

מאמרים

נספח: הוראת החוק בעניין 'עשיית דין לעצמו'

ברצוני להשלים את הנושא ולדון בהוראת החוק בעניין זה כיוון שנראה שלמעשה יש לקבל את הסייגים שהטיל החוק, מכיוון שהמחוקק...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

חיוב יורשים בצדקה של אביהם

אדם נדר צדקה ונפטר, האם בניו חייבים בתשלום הצדקה? לצורך בירור שאלה זו יש להעמיק במשמעות נדרי צדקה וביחס בינם לבין דיני...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

עשיית דין לעצמו בתפיסת ממונו של החייב

אדם שילם עבור סחורה מראש, וכעת המוכר אינו מספק לו את הסחורה ומתחמק. האם הקונה רשאי לתפוס חפצים אחרים של החייב, ואפילו...

הרב דרור טוויל

מאמרים

היתר פניה לערכאות – המשך

במאמר 'דיני הוצאת היתר פניה לערכאות' שהתפרסם ב'אמונת עתיך' 104, עמ' 102-94, כתבנו מהם הכללים, המקרים והתנאים שבהם מותר...

הרב הלל גפן