משפט התורה

מאמרים

התדיינות לפני דיין יחיד

בבתי הדין לממונות נידונות מחלוקות כספיות בהיקפים שונים, החל מתביעות של מאות שקלים, וכלה בתביעות של מיליוני שקלים. ככל...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

תוקפה של עסקה בטלפון

במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה?...

מכון כתר

מאמרים

מתי צריך להיות פשרן

פשרנות אינה נחשבת לתכונה אהודה בציבור, היא מתקשרת לחוסר עמידה על עקרונות. הפשרה נתפסת בתור הנהגה של בינוניות, בין האמת...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הוצאות גבייה

בשאלת הוצאות הגבייה והריבית הכרוכות בפנייה להוצל"פ בעד שירותיה: הוצאות הקשורות לעיקול מיטלטלין, העברתם למקום אחסון,...

מכון משפטי ארץ

מאמרים

עריכת דין ברוח ההלכה

עיסוק במקצוע עריכת דין מעורר כמה שאלות הלכתיות. במקורות חז"ל מצויות כמה מימרות שלפי פשוטן שוללות מקצוע זה. כך כתוב במשנה...

רבני 'משפטי ארץ'

מאמרים

הסכם השאלת ספר תורה

יש מצווה מן התורה לכתוב ספר תורה ומקובל שבעל הספר משאיל את הספר לבית הכנסת, ואז הרשות בידו לקחת אותו לכשירצה. לכאורה...

מכון משפטי ארץ

מאמרים

כל ישראל ערבין זה בזה – וגם נשים?

אחת השאלות המעשיות העולה לדיון מחודש בדורנו היא האם נשים יכולות להוציא גברים ידי חובתם במצוות שחל חיוב על גברים לקיימן...

הרב דוד בן זזון

מאמרים

השוואה בין חוק ההוצאה לפועל לדין 'מסדרין לבעל חוב'

'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך'. ופירש רש"י: 'שופטים – דיינים הפוסקים את הדין. ושוטרים – הרודין את העם אחר מצותם....

הרב הלל גפן

מאמרים

מערכת המשפט במדינת ישראל - מבט הלכתי תורני

יחסי תורה ומדינה מורכבים הם. מערכת המשפט הנוהגת כיום במדינה, משפיעה ביותר על 'השורה התחתונה', על החיים המעשיים בחברה...

מכון משפט לעם

toraland whatsapp