משפט התורה

מאמרים

שכר עדים

תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי

שאלה מרכזית שעולה בבתי הדין לממונות היא מה הם הכלים שהדיין יכול להשתמש בהם בבואו להכריע בין הצדדים. פעמים רבות הדיין...

הרב דניאל כץ

מאמרים

מאסר בעל חוב

במאמר זה נעסוק בשאלה- אם נכון לאסור בעל חוב, כדי לאלץ אותו לשלם את חובו?

הרב הלל גפן

מאמרים

התדיינות לפני דיין יחיד

בבתי הדין לממונות נידונות מחלוקות כספיות בהיקפים שונים, החל מתביעות של מאות שקלים, וכלה בתביעות של מיליוני שקלים. ככל...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

תוקפה של עסקה בטלפון

במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה?...

מכון כתר

מאמרים

מתי צריך להיות פשרן

פשרנות אינה נחשבת לתכונה אהודה בציבור, היא מתקשרת לחוסר עמידה על עקרונות. הפשרה נתפסת בתור הנהגה של בינוניות, בין האמת...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הוצאות גבייה

בשאלת הוצאות הגבייה והריבית הכרוכות בפנייה להוצל"פ בעד שירותיה: הוצאות הקשורות לעיקול מיטלטלין, העברתם למקום אחסון,...

מכון משפטי ארץ

מאמרים

עריכת דין ברוח ההלכה

עיסוק במקצוע עריכת דין מעורר כמה שאלות הלכתיות. במקורות חז"ל מצויות כמה מימרות שלפי פשוטן שוללות מקצוע זה. כך כתוב במשנה...

רבני 'משפטי ארץ'

מאמרים

הסכם השאלת ספר תורה

יש מצווה מן התורה לכתוב ספר תורה ומקובל שבעל הספר משאיל את הספר לבית הכנסת, ואז הרשות בידו לקחת אותו לכשירצה. לכאורה...

מכון משפטי ארץ