כלכלה ומשפט

מאמרים

היכולת לאכוף את חוקי התורה בהדרגה

עולה השאלה מיהו המוסד הציבורי המופקד על הנושא של אכיפת חוקי התורה על פי ההלכה. עוד, עולה השאלה האם אפשר לאכוף את חוקי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

'הכל כמנהג המדינה' – עקרונות המנהג בדיני ממונות

בימינו התעוררה שאלת מעמדו של מנהג שנוצר על ידי חוקי מדינת ישראל. שאלה זאת עולה, כיוון שאפשר לטעון שהמנהג הוא שכל העסקות...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

מה בית דין דנים בזמן הזה

בית הדין בימינו אינו מוסמך לעסוק בכל נושא ועניין, מבחינה הלכתית. לאחרונה הגיע לבית הדין לממונות של 'ארץ חמדה' מקרה של...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

טרקטורון שנמכר ונמצא מנועו פגום

טרקטורון משומש נמכר ב- 6000 ₪. המוכר אמר לקונה כי הטרקטורון תקין, והוא אינו יודע על תקלות כלשהן. אך למחרת הקנייה, בעת...

הרב נתן חי

מאמרים

ביטול אירוע בזמן מבצע 'צוק איתן'

האם מי שביטל אירוע בהוראת פיקוד העורף חייב לפצות את בעל האולם?

הרב אריאל בראלי

מאמרים

פסק דין בעניין מאבקים לקראת בחירות

מכון משפט לעם ערך משפט מבוים בנושא זה, בהשתתפות הרב ערוסי, הרב פנדל, הרב טוויל, פסק הדין נכתב על ידי הרב בראלי

הרב אריאל בראלי

מאמרים

דיני הוצאת היתר פנייה לערכאות

סקירת דיני הוצאת היתר פניה לערכאות כפי שהן כתובות ב'שלחן ערוך', ובחינת השאלות המעשיות בימינו

הרב הלל גפן

מאמרים

תשלום קנס

האם יש תוקף הלכתי לקנס המוטל על אדם הנקנס על-ידי פקחים שונים? מה מקור הכוח של ארגונים שונים להטלת קנסות? במאמר שלפנינו...

הרב עמוס ראבלו

מאמרים

נספח: הוראת החוק בעניין 'עשיית דין לעצמו'

ברצוני להשלים את הנושא ולדון בהוראת החוק בעניין זה כיוון שנראה שלמעשה יש לקבל את הסייגים שהטיל החוק, מכיוון שהמחוקק...

הרב אריאל בראלי