כלכלה ומשפט

מאמרים

השיבה שופטנו כבראשונה

במצבים שונים אנו קוראים על פסיקות כאלו או אחרות של בתי המשפט. רבים מקבלים את דברי השופטים כמובנים מאליהם, ומתייחסים...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

נשים יורשו להעיד ברישום זוגות לנישואים

בעקבות פניית מכון עיתים למשרד לשירותי דת, תאשר הרבנות לנשים להעיד על רווקותו של אדם הנרשם לנישואים.

מאמרים

משטר אנושי- מצווה או גנאי

מהו המבט הנכון על המשטר האנושי – על הפוליטיקה? שאלת מקומה של הפוליטיקה ביהדות מעוררת מיד את סוגיית הניגוד בין מלכות האדם...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

התערבות צבאית בין-לאומית בלוב

מהם הכללים הראויים להתערבות צבאית בין-לאומית בענייניה הפנימיים של מדינה? מאמר זה הוא רק מבוא לדיון

הרב עדו רכניץ

מאמרים

שכירות דירה כהלכה

לאחרונה, דנה הממשלה בחוק שכירות הוגנת. במאמר זה נעסוק בכמה עניינים מרכזיים בחוזה שכירות דירה, וזאת, דרך הבאת דוגמאות...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

תיקון ליקויים בעבודתו של קבלן - החובה והזכות

מתי יש הצדקה לסלק קבלן מהעבודה. אמנם חלק מהמקורות שלהלן עוסקים בפועל ולא בקבלן, אולם הדעת נותנת שניתן להסיק מהם גם לגבי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

מקח טעות אף במחיר של ביטול מצווה

פעמים רבות דיני חושן המשפט משפיעים על קיום מצוותיה של תורה. יש לדון במקרה שבו המימוש של זכות ממונית תגרום לאדם להפסיד את...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

נאמנות לפסול לכהונה

המאמר שלפנינו עוסק במעשה לגבי נאמנות לפסול לכהונה

הרב שמעון ברוך הלוי גרבוז

מאמרים

טענת 'לא הבנתי' לאחר חתימה על חוזה

פעמים רבות עולה בבית הדין הטענה, 'חתמתי על החוזה אבל לא הבנתי' או 'לא התכוונתי' או 'לא שמתי לב'. בעקבות כך עולה טענת...

הרב דניאל כ"ץ