כלכלה ומשפט

מאמרים

החלטת ועד מקומי וגבולותיה

לעתים שאלת סמכותם של הנהלה או ועד עולה בבית הדין. במקרה שייתכן שהממונים על כספי הציבור טעו בהחלטותיהם וגרמו נזק כספי...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

נשים יורשו להעיד ברישום זוגות לנישואים

בעקבות פניית מכון עיתים למשרד לשירותי דת, תאשר הרבנות לנשים להעיד על רווקותו של אדם הנרשם לנישואים.

מאמרים

משטר אנושי- מצווה או גנאי

מהו המבט הנכון על המשטר האנושי – על הפוליטיקה? שאלת מקומה של הפוליטיקה ביהדות מעוררת מיד את סוגיית הניגוד בין מלכות האדם...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

התערבות צבאית בין-לאומית בלוב

מהם הכללים הראויים להתערבות צבאית בין-לאומית בענייניה הפנימיים של מדינה? מאמר זה הוא רק מבוא לדיון

הרב עדו רכניץ

מאמרים

תיקון ליקויים בעבודתו של קבלן - החובה והזכות

מתי יש הצדקה לסלק קבלן מהעבודה. אמנם חלק מהמקורות שלהלן עוסקים בפועל ולא בקבלן, אולם הדעת נותנת שניתן להסיק מהם גם לגבי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

מקח טעות אף במחיר של ביטול מצווה

פעמים רבות דיני חושן המשפט משפיעים על קיום מצוותיה של תורה. יש לדון במקרה שבו המימוש של זכות ממונית תגרום לאדם להפסיד את...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

נאמנות לפסול לכהונה

המאמר שלפנינו עוסק במעשה לגבי נאמנות לפסול לכהונה

הרב שמעון ברוך הלוי גרבוז

מאמרים

מקומו של מנהג המדינה בקביעת הנורמה ההלכתית

להלן נסקור את העקרונות שעל פיהן יש לקבוע אימתי קובע המנהג את הנורמה ההלכתית, ואימתי מתבטל המנהג מפני ההלכה

הרב שלמה אישון

מאמרים

האם יש כוח בטענת אדם שהוא נוהג בחסידות לפוטרו מחיובי שכנים

ברצוני לברר את משקלה של טענה הבאה לפטור מחיוב ממוני כאשר הוא נועד עבור דבר הסותר הנהגה של מידת חסידות, כלומר עבור דבר...

הרב אוריאל בנר

toraland whatsapp