כלכלה ומשפט

מאמרים

התדיינות לפני דיין יחיד

בבתי הדין לממונות נידונות מחלוקות כספיות בהיקפים שונים, החל מתביעות של מאות שקלים, וכלה בתביעות של מיליוני שקלים. ככל...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

שכר עדים

תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

תוקפה של עסקה בטלפון

במקרה שהמוכר והקונה סיכמו על העסקה בשיחת טלפון בלבד, ולא נעשה שום מעשה מצד הקונה, האם יש כאן קניין והאם העסקה נגמרה?...

מכון כתר

מאמרים

מקח טעות והטעיה במקח

המאמר הבא יעסוק במקח טעות של קנייה שיש בה פגם ובהטעיית עובד

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

ביטול הזמנת חדר במלון, במקרה ששולמה מקדמה עבורו

אדם הזמין בטלפון חדר בבית מלון או בצימר לנופש, ושילם מקדמה בהעברה בנקאית. כשבועיים לפני המועד שהיה אמור לנפוש, מצא מקום...

הרב יעקב הילדסהיים

מאמרים

היכולת לאכוף את חוקי התורה בהדרגה

עולה השאלה מיהו המוסד הציבורי המופקד על הנושא של אכיפת חוקי התורה על פי ההלכה. עוד, עולה השאלה האם אפשר לאכוף את חוקי...

הרב עדו רכניץ

מאמרים

'הכל כמנהג המדינה' – עקרונות המנהג בדיני ממונות

בימינו התעוררה שאלת מעמדו של מנהג שנוצר על ידי חוקי מדינת ישראל. שאלה זאת עולה, כיוון שאפשר לטעון שהמנהג הוא שכל העסקות...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

מה בית דין דנים בזמן הזה

בית הדין בימינו אינו מוסמך לעסוק בכל נושא ועניין, מבחינה הלכתית. לאחרונה הגיע לבית הדין לממונות של 'ארץ חמדה' מקרה של...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

טרקטורון שנמכר ונמצא מנועו פגום

טרקטורון משומש נמכר ב- 6000 ₪. המוכר אמר לקונה כי הטרקטורון תקין, והוא אינו יודע על תקלות כלשהן. אך למחרת הקנייה, בעת...

הרב נתן חי