כלכלה ומשפט

מאמרים

היתר פניה לערכאות – המשך

במאמר 'דיני הוצאת היתר פניה לערכאות' שהתפרסם ב'אמונת עתיך' 104, עמ' 102-94, כתבנו מהם הכללים, המקרים והתנאים שבהם מותר...

הרב הלל גפן

מאמרים

הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי

שאלה מרכזית שעולה בבתי הדין לממונות היא מה הם הכלים שהדיין יכול להשתמש בהם בבואו להכריע בין הצדדים. פעמים רבות הדיין...

הרב דניאל כץ

מאמרים

מאסר בעל חוב

במאמר זה נעסוק בשאלה- אם נכון לאסור בעל חוב, כדי לאלץ אותו לשלם את חובו?

הרב הלל גפן

מאמרים

מתי צריך להיות פשרן

פשרנות אינה נחשבת לתכונה אהודה בציבור, היא מתקשרת לחוסר עמידה על עקרונות. הפשרה נתפסת בתור הנהגה של בינוניות, בין האמת...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הוצאות גבייה

בשאלת הוצאות הגבייה והריבית הכרוכות בפנייה להוצל"פ בעד שירותיה: הוצאות הקשורות לעיקול מיטלטלין, העברתם למקום אחסון,...

מכון משפטי ארץ

מאמרים

עריכת דין ברוח ההלכה

עיסוק במקצוע עריכת דין מעורר כמה שאלות הלכתיות. במקורות חז"ל מצויות כמה מימרות שלפי פשוטן שוללות מקצוע זה. כך כתוב במשנה...

רבני 'משפטי ארץ'

מאמרים

מחוסרי אמנה

אדם פרסם את רכבו למכירה ומצא קונה. לאחר שסיכמו בעל-פה על המכירה ביניהם, בא אדם אחר והציע למוכר סכום כסף גבוה יותר תמורת...

הרב שלמה בן יאיר

מאמרים

הסכם השאלת ספר תורה

יש מצווה מן התורה לכתוב ספר תורה ומקובל שבעל הספר משאיל את הספר לבית הכנסת, ואז הרשות בידו לקחת אותו לכשירצה. לכאורה...

מכון משפטי ארץ

מאמרים

כל ישראל ערבין זה בזה – וגם נשים?

אחת השאלות המעשיות העולה לדיון מחודש בדורנו היא האם נשים יכולות להוציא גברים ידי חובתם במצוות שחל חיוב על גברים לקיימן...

הרב דוד בן זזון