כלכלה ומשפט

מאמרים

בית דין קבוע – הגדרות והשלכות הלכתיות

להלן נעסוק בעיקר בהגדרת בית דין קבוע ובסמכויותיו, ונבדוק האם בית הדין ביישוב קהילתי דינו כבית דין קבוע.

הרב נתן חי

מאמרים

החזקת כלב תקיפה בבית

האם מותר לאדם להחזיק כלב תקיפה (המסוגל להרוג אדם) בתוך ביתו, להגנה מפני גנבים?

הרב דוד פנדל

מאמרים

שכר עבודה שלא צלחה

שאלה מצויה בבתי דין היא כיצד לקבוע שכר במקרה שפועל נשכר למלאכה ולא עלתה בידו. במקרה של הסכמים מפורשים וברורים, מה שנקבע...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

פועל שהזיק תוך כדי עבודתו

שכיר עובד עם כליו של בעל הבית. האם הוא נחשב שומר שכר של הכלים או שומר חינם שלהם? אם ארעה תקלה וכלי ניזוק, האם השכיר נחשב...

הרב אוריאל בנר

מאמרים

מקומו של מנהג המדינה בקביעת הנורמה ההלכתית

להלן נסקור את העקרונות שעל פיהן יש לקבוע אימתי קובע המנהג את הנורמה ההלכתית, ואימתי מתבטל המנהג מפני ההלכה

הרב שלמה אישון

מאמרים

האם יש כוח בטענת אדם שהוא נוהג בחסידות לפוטרו מחיובי שכנים

ברצוני לברר את משקלה של טענה הבאה לפטור מחיוב ממוני כאשר הוא נועד עבור דבר הסותר הנהגה של מידת חסידות, כלומר עבור דבר...

הרב אוריאל בנר

מאמרים

הורדת שירים מיוטיוב - מותר הלכתית?

הורדת שירים מהאתר הפופולארי 'יוטיוב' הפכה מזמן לתופעה רווחת. אך האם הדבר מותר על פי ההלכה?

מתוך ערוץ 7

מאמרים

האם אפשר להשיב בדיני ממונות בלא להגיע לבית דין

אנו רגילים להתייעץ עם רבותינו ולשאול אותם בכל תחומי התורה. האם גם שאלות בענייני ממון אפשר לברר אצל רב או שמא יש לפנות...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

חיוב יורשים בצדקה של אביהם

אדם נדר צדקה ונפטר, האם בניו חייבים בתשלום הצדקה? לצורך בירור שאלה זו יש להעמיק במשמעות נדרי צדקה וביחס בינם לבין דיני...

הרב דניאל כ"ץ