כלכלה ומשפט

מאמרים

ריבית בשוק ההון - דו"ח מצב תשע"ב (כת"ר)

אחת ההשקעות הנפוצות ביותר בשוק ההון היא השקעה באג"ח (אגרת חוב) . אי לכך ניתן לומר באופן ודאי, כי כמעט כל אדם במדינת...

הרב אורי סדן

מאמרים

גביית נזקי כלים שנגרמו מהנחת מכשול

פעמים רבות באה לפני בית הדין תביעה על נזקים שנגרמו לנכסיו של אדם, בשל כך שאדם אחר הניח מכשול במקום שרבים יכולים להינזק....

הרב חיים בלוך

מאמרים

איסור הפקעת השער בקיוסק דרכים

בעל רכב המוכר גלידות וממתקים במקומות שאין מצויים בהם מרכולים, או בעל קיוסק דרכים, האם מותר להם למכור את מרכולתם במחיר...

הרב שלמה בן יאיר

מאמרים

הגדרת 'כסף' ושיעורו לעניין מצוות

קיומן של כמה מצוות בתורה מצריך נתינת כסף בשיעור מסוים. יש לברר מהי הגדרת 'כסף' של תורה, וכיצד יש להעריכו כיום

הרב שלמה אישון

מאמרים

הפקרת גינה בבית משותף

דייר בבית משותף ביקש מוועד הבית לדאוג לכך שלא תיעשנה בגינת הבית פעולות אסורות בשנת השמיטה, כגון גיזום ורדים. וועד הבית...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

הרב אריאל: "לא ייתכן שיגבילו את חופש הביטוי לרבנים"

הדברים נאמרו בעקבות הצעת החוק שמקדמת השרה לבני בתאום עם סגן השר הרב בן דהן, שתמנע מרבנים להתבטא נגד מדיניות הממשלה. "כל...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

פדיון שבויים

מצוות שחרור שבויים היא מהמצוות החשובות שבתורה. למרות זאת, ואולי דווקא בגלל חשיבותה של המצווה, חכמי ישראל הטילו הגבלות על...

הרב עדו רכניץ והרב אלעזר גולדשטיין

מאמרים

מכון משפט לעם: על פי ההלכה מותר לכלוא מסתננים

"החובה הבסיסית על כל שוהה בלתי חוקי לצאת מהארץ, הינו מונח בעצם הגדרתו כמסתנן. אם אין באפשרות המסתנן לעשות זאת, בכוחו של...

מכון משפט לעם

מאמרים

למי רווח השבתת חממות ע"י הצבא

למי מגיע התשלום על השבתת חממות: האם לבעל החממה שהשכיר אותה למגדלים אחרים, או לשוכרים שהפסידו את אפשרות הגידול?

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp