חרקים במזון

מאמרים

איסורם של תולעים וחרקים קטנים

האם חרקים שאינם נראים בעין טבעית מותרים באכילה? האם יש חובה לבדוק ירקות ופירות מחשש לחרקים קטנים? עורך המחבר סקירה...

הרב יצחק דביר

מאמרים

עדכון והנחיות ממעבדת המכון בנוגע לשום יבש וטרי

לפי בדיקה שערכה מעבדת המחקר של מכון התורה והארץ נמצאו חרקים רבים בשום טרי ויבש, מה צריך לעשות לפני השימוש?

מכון התורה והארץ

מאמרים

משך התפתחות החרקים בקמח והמשמעויות הנובעות מכך

קמח הנטחן בתחנת הקמח עובר ניפוי המסיר ממנו זחלים ותולעים, אך ביצי החרקים עשויות להימצא בקמח בשלב זה. המאמר שלפנינו עוסק...

אג' יוסי אושר

מאמרים

דין ביצי חרקים

חלק מן החרקים הנמצאים במזון, מקורם בביצים שהוטלו במזון ע"י חרקים בוגרים. הבעיה בה אנו רוצים לדון היא, האם גם ביצי החרקים...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק ג'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק ב'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק א'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

הגדרת "מיעוט המצוי"

פרי שדרכו להתליע - חייבים לבודקו לפני האכילה. למה מתייחס המיעוט המצוי: האם לחביות או לארגזים, או לכל פרי בפני עצמו, או...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

"ירקות-עלים לא מתולעים": גידרם דינם ומעמד הבדיקה המדגמית - חלק ב'

סקירה מדוקדקת על ההלכות לקביעת חזקת 'ללא תולעים' בירקות עלים בגידול בחממה.

הרב נריה גוטל