חרקים במזון

מאמרים

"ירקות-עלים לא מתולעים": גידרם דינם ומעמד הבדיקה המדגמית - חלק א'

סקירה מדוקדקת על ההלכות לקביעת חזקת 'ללא תולעים' בירקות עלים בגידול בחממה.

הרב נריה גוטל

מאמרים

ה"חסה ללא תולעים" האם צריכה בדיקה

האם אפשר לחלק בין החסה ושאר ירקות עלים הגדלים בשיטת גידול מיוחדת זו אשר מוחזקת כנקייה מתולעים לבין שאר בני מינם, ולפטור...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

בדיקות תות שדה תשע"ו

תוצאות בדיקות המעבדה שנערכו במסגרת השגחה על כשרות התותים בחברות הגדולות והנחיות רבני המכון לפעולות שיש לנקוט ע"מ לאכול...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

המצאות חרקים בדגי מאכל

פרשת שמיני עוסקת באיסורי אכילה. אחד האיסורים הנפוצים הוא המצאות חרקים במזון, החשש מאיסור אכילת חרקים מצוי בעיקר בצריכת...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

לטובת הציבור: תוצאות בדיקות המעבדה בחברות המשווקות תותי שדה

לטובת הציבור - תוצאות בדיקות מעבדה לחברות שונות המשווקות תותי שדה והמלצת הרב יהודה עמיחי להכשרת תותים. הבדיקות נערכו...

מאמרים

ביצי חרקים וכנימות מגן

נאמר על ביצת השרץ שאם נרקם השרץ בתוכה לוקין על אכילתה כשם שלוקין על אכילת השרץ עצמו. רוב הראשונים נוקטים שגם אם השרץ לא...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

השריית ירק עלים במים בשבת

ירקות עלים או גידולים אחרים טעונים השריה במי סבון למשך כמה דקות, ואחר כך שטיפה בזרם מים. האם מותר לעשות זאת בשבת?

הרב אליקים לבנון

מאמרים

תולעים שנמצאו במלח

בעלת בית הכינה את תבשיליה ואח"כ מצאה 4-5 תולעים במלח שבו השתמשה, מה דינם של התבשילים שבישלה?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

אכילת תאנים מופרות

ידוע שהתאנים מופרות על ידי צרעה החודרת לתוך התאנה, מפרה אותה ואינה יוצאת ממנה. האם מותר לאכול תאנים?

הרב יהודה הלוי עמיחי