חרקים במזון

מאמרים

אכילת רגלי דבורים שבדבש

כבוד הרב פסק, שאין לאכול דבש דבורים ללא סינון והוצאת רגלי הדבורים המעורבים בו, ולענ"ד ישנה מחלוקת בין הפוסקים בכך,...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

מלח שנמצאו בו תולעים

בעלת בית הכינה את כל תבשיליה לחג השבועות ולשבת, ואח"כ מצאה 4-5 תולעים במלח שבו השתמשה. מה דינם של כל התבשילים שבישלה?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

חרק שהתייבש (תגובה)

הרב קמינצקי דן במאמרו "דין חרק יבש" (גיליון 52), האם ירקות שמעורבים בהם חרקים שהתייבשו והצטמקו עד שבקושי הם נראים, ורק...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

גידול ירקות עלים ללא חרקים במצעים מנותקים בגוש קטיף בשנת השמיטה

המודעות לאיסור אכילת חרקים ולשכיחותם במיני ירקות העלים השונים, גדולה מאוד בחוגים נרחבים בקרב הציבור הדתי, והדבר בא לידי...

אגרונום מוטי שומרון

מאמרים

נתינה הכשר לירקות המוחזקים בתולעים

הרב ויטמן דן באריכות באמונת עיתך (37 עמ' 41), להתיר לכתחילה להגיש במסעדות בעלות תעודת כשרות רגילה, ירקות המוחזקים...

הרב משה ויא

מאמרים

קמח מלא שנמצאו חרקים בחטים

מספר נשים קנו קמח מלא מגידול אורגני; קמח זה הוקפא מיד לאחר הטחינה. אחת מהנשים קנתה חטים לא טחונות מאותו חקלאי, וגילתה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

צרעת התאנה

במאמר קצר זה נציג רק פרטים בסיסיים בתהליך ההאבקה בתאנה, כשההשלכה ממציאות זו נוגעת לשאלת החרקים בתאנה

ד"ר אביחיל גרינברגר

מאמרים

החרקים בקמח ודרכי ההתמודדות אִתם

מטרת המאמר לפרט את מאפייני החרקים ולהציג את האמצעים הננקטים בתעשיה, ובפרט בתעשיית הקמח ומוצרי המאפה, למניעת התפתחות של...

יובל הדר

מאמרים

"מיעוט מצוי" - הגדרתו

מוסכם שפרי שבדרך כלל הוא נגוע בחרקים, אף אם הנגיעות היא ברמה של "מיעוט מצוי" בלבד - יש לבדוק אותו לפני אכילתו. במאמר זה...

הרב יואל פרידמן