כשרות המזון

מאמרים

חובת בירור כאשר יש חותמת או תעודת כשרות

האם ניתן לסמוך באופן מוחלט על מוצרים שונים שעל-גבם מוטבעות חותמות כשרות שונות? מה ההבדל בין משגיח כשרות המעיד על כשרות...

הרב יצחק דביר

מאמרים

דין ביצי חרקים

חלק מן החרקים הנמצאים במזון, מקורם בביצים שהוטלו במזון ע"י חרקים בוגרים. הבעיה בה אנו רוצים לדון היא, האם גם ביצי החרקים...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק ג'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק ב'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

עיבוד מזון שיש בו נגיעות - חלק א'

במפעלי מזון רבים עלולים לעמוד בפני מצב בו חומרי הגלם הטבעיים, נגועים בחרקים, לעיתים או באופן קבוע, נגיעות מרובה או...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

הגדרת "מיעוט המצוי"

פרי שדרכו להתליע - חייבים לבודקו לפני האכילה. למה מתייחס המיעוט המצוי: האם לחביות או לארגזים, או לכל פרי בפני עצמו, או...

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

"ירקות-עלים לא מתולעים": גידרם דינם ומעמד הבדיקה המדגמית - חלק ב'

סקירה מדוקדקת על ההלכות לקביעת חזקת 'ללא תולעים' בירקות עלים בגידול בחממה.

הרב נריה גוטל

מאמרים

"ירקות-עלים לא מתולעים": גידרם דינם ומעמד הבדיקה המדגמית - חלק א'

סקירה מדוקדקת על ההלכות לקביעת חזקת 'ללא תולעים' בירקות עלים בגידול בחממה.

הרב נריה גוטל

מאמרים

ה"חסה ללא תולעים" האם צריכה בדיקה

האם אפשר לחלק בין החסה ושאר ירקות עלים הגדלים בשיטת גידול מיוחדת זו אשר מוחזקת כנקייה מתולעים לבין שאר בני מינם, ולפטור...

הרב יואל פרידמן