כשרות המזון

מאמרים

נתוני נגיעות החרקים בפירות שונים

לקראת ט"ו בשבט מכון התורה והארץ יוצא עם רשימת הפירות שנמצאו נגועים שצריך לבודקן, וגם הוראות בדיקת פירות ואכילתן.

מעבדת החרקים - מכון התורה והארץ

מאמרים

פולמוס התרנגול: מכון התורה והארץ הכשיר את 'תרנגול הבראקל'

התרנגול שהובא במיוחד כדי למנוע בעיות כשרות, התגלה כבעייתי עוד יותר. במאמר ארוך וממצה קובע הרב יהודה עמיחי ממכון התורה...

מערכת למעשה

מאמרים

כשרות עוף הבראקל

לאחר חשש שמא התרנגולים בזמננו מוכלאים עם עופות לא כשרים, הביאו לארץ זן חדש - עוף הבראקל במאמר זה נדון האם הוא כשר על פי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת

המאמר עוסק בהלכות תולעים - הקשורים לקבוצת החרקים אך, בעבר התירו לאכול תולעים מסוימות שנמצאות בגבינה, מדוע והאם פער...

פרופ' זהר עמר

מאמרים

ברכה על הפרשת חלה עתידית

במאפיות רבות, המשגיח מפריש חלה בברכה מהעיסה הראשונה בתחילת היום, ולאחר מכן מפריש חלה מכל העיסות הנעשות במשך היום אך ללא...

מאמרים

איסורם של תולעים וחרקים קטנים

האם חרקים שאינם נראים בעין טבעית מותרים באכילה? האם יש חובה לבדוק ירקות ופירות מחשש לחרקים קטנים? עורך המחבר סקירה...

הרב יצחק דביר

מאמרים

עדכון והנחיות ממעבדת המכון בנוגע לשום יבש וטרי

לפי בדיקה שערכה מעבדת המחקר של מכון התורה והארץ נמצאו חרקים רבים בשום טרי ויבש, מה צריך לעשות לפני השימוש?

מכון התורה והארץ

מאמרים

חובת בירור הכשרות: הבהרה לתגובה

ב'אמונת עתיך' גיליון 112 (עמ' 146-141) פרסמנו מאמר בנושא: חובת בירור הכשרות גם במקום שיש בו תעודת כשרות.

כושרות

מאמרים

גנבים גויים במחסן יין

שאלה בעל מושב הכין יין בחביות, כיסה אותן בבד וקשר את הבד בחוט תיל המקיף את החביות. החביות הונחו במחסן. לבעל המושב יש...

הרב יהודה הלוי עמיחי