כשרות המזון

מאמרים

טבלת מאפייני דגנים

בטבלה זו מובאים מיני הדגנים השונים השכיחים כיום, זיהויים אפשריים שלהם, ותיאורים בוטניים מרכזיים

מאמרים

שימוש במכונות קפה ציבוריות

מה דין כשרותם של מכונות קפה המוצבות במקומות כמו צימרים, בתי מלון ומקומות עבודה לשימושו של הציבור?

הרב יצחק דביר

מאמרים

נגיעות בדג בקלה צעיר

המלצות מכון כושרות בנוגע לצריכת דג בקלה צעיר

הרב משה כ"ץ

מאמרים

כשרות ממלכתית או פרטית

בעת האחרונה מתחדדת ההכרה בצורך בשינוי במערך הכשרות הממלכתי המופקד בידי הרבנות הראשית. מצד אחד, עומדת האפשרות לעריכת בדק...

הרב יצחק דביר

מאמרים

נתוני נגיעות החרקים בפירות שונים

לקראת ט"ו בשבט מכון התורה והארץ יוצא עם רשימת הפירות שנמצאו נגועים שצריך לבודקן, וגם הוראות בדיקת פירות ואכילתן.

מעבדת החרקים - מכון התורה והארץ

מאמרים

פולמוס התרנגול: מכון התורה והארץ הכשיר את 'תרנגול הבראקל'

התרנגול שהובא במיוחד כדי למנוע בעיות כשרות, התגלה כבעייתי עוד יותר. במאמר ארוך וממצה קובע הרב יהודה עמיחי ממכון התורה...

מערכת למעשה

מאמרים

כשרות עוף הבראקל

לאחר חשש שמא התרנגולים בזמננו מוכלאים עם עופות לא כשרים, הביאו לארץ זן חדש - עוף הבראקל במאמר זה נדון האם הוא כשר על פי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת

המאמר עוסק בהלכות תולעים - הקשורים לקבוצת החרקים אך, בעבר התירו לאכול תולעים מסוימות שנמצאות בגבינה, מדוע והאם פער...

פרופ' זהר עמר

מאמרים

ברכה על הפרשת חלה עתידית

במאפיות רבות, המשגיח מפריש חלה בברכה מהעיסה הראשונה בתחילת היום, ולאחר מכן מפריש חלה מכל העיסות הנעשות במשך היום אך ללא...