מאמרים

מאמרים

לבבות דקלים

מה דין לבבות דקלים לגבי ברכות ולגבי ערלה, רבעי, תרומות מעשרות ושביעית?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תגובה

לשיטת ראשונים רבים יש להסיק שאף אם למעשה אין אנו מחייבים לשרוף פירות ערלה משום 'שב ואל תעשה' - עדיין אין להתיר ליהנות מן...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

חשש פירות ערלה בשוק

פירות ערלה רבים נמכרים בשווקים, האם צריך לחשוש לכך? מותר לקנות מדוכן ללא תעודת הכשר?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

פירות הקיץ בשווקים והסתמכות על רשימות אחוזי ערלה

בשווקים נמכרים פירות רבים ללא פיקוח כשרותי, יש המסתמכים על רשימות שונות המתפרסמות ומסווגות את אחוזי הערלה המצויים בכל...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מעשרות ואיסור קצירה בשבת מגידולי מצע מנותק

האם אפשר לשווק ירקות מזרעים מונבטים שגדלו במצע מנותק בבית ללא מעשרות, האם יש כאן מכירת טבל, וכמו כן האם מותר לקצור את...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תערובת פטור וחיוב תרו"מ בעציצי משתלה

המאמר שלפנינו עוסק בתערובת פטור וחיוב תרומות ומעשרות בעציצי משתלה

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תרומות ומעשרות ממיצים וממשקאות

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, ואם כן האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות הנופלים ממכונת איסוף

אדם מישראל היה בשדה חברו בשעת אסיף היבול. מהמכונה האוספת, המעבירה את היבול שנאסף למכל גדול, נפלו פירות בודדים על האדמה....

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp