מאמרים

מאמרים

שליח להפרשת תרו"מ מירקות שאינן בבעלות המפריש

ירקן מקבל ירקות מסיטונאי ומוכרם לציבור הרחב. יש הסכם כתוב בין הירקן לסיטונאי שאין לירקן אחריות על הירקות עד שהוא משלם...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

זיתי מאכל שנמכרו לנוכרי בסוף גידולם

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות ע''י שליח

האם צריך להפריש תרו"מ על מיצים סחוטים ומשקאות, וא"כ האם מהפרי או מן המיץ, והאם מותר מזה על זה?

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

קביעות למעשרות בהכנסת פירות למכונית

עובדי הפרדס ונהגי המשאית נוהגים לקטוף תפוזים להכניס אותם למכונית לשם אכילה במהלך הנסיעה. האם ההכנסה של הפירות למכונית...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

תרו"מ בפירות ההדר בגינת הבית

בהפרשת תרו"מ בפירות ההדר (כגון: קלמנטינות) בגינת הבית- מדוע אי אפשר לסמוך על כך שפרי שלא ראה את פני הבית פטור ממעשרות?

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

גמר-מלאכה וקביעות למעשר

פסקי הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל בעניין גמר-מלאכה וקביעות למעשר

הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל

מאמרים

דיני חילול מעשר שני

דיני חילול מעשר שני מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

מאמרים

איבוד פירות שחיללו עליהם מעשר-שני

כאשר מחללים מע"ש על פירות, כיצד יש לנהוג באותם פירות שנתקדשו לאחר החילול?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שווָה פרוטה?

<p>על משמעות פרוטת חז"ל להלכה לאורך הדורות</p>

רבני מכון התורה והארץ

toraland whatsapp